Att bygga team

Stärk Teamet genom att ta grepp om era Styrkor och Värderingar

Denna 5-timmars workshop fokuserar på att utforska och stärka era teams styrkor och värderingar för att skapa en sammanhållen och framgångsrik arbetsmiljö.

Under workshopen kommer vi att:

  • Utforska Styrkor och Värderingar: Genom praktiska övningar och diskussioner identifierar vi och tillämpar individuella styrkor och gemensamma värderingar.

  • Stärka Samarbete: Använda styrkebaserade övningar för att främja bättre samarbete och problemlösning inom teamet.

Vår workshop skapar en plattform för:

  • Förståelse och uppskattning av varandras styrkor och värderingar.

  • Förbättrat samarbete och skapande av en gemensam grund baserad på delade värderingar.

Kontakta oss för att skapa en skräddarsydd workshop som passar era behov och skapar en starkare och mer enhetlig arbetsgrupp.

För mer information eller för att boka er workshop, vänligen kontakta oss!

Upplägg

PROGRAM: Att bygg effektiva team

PLATS: På plats hos kund

TIDER: 4 timmar effektiv tid eller skräddarsydd enligt överenskommelse

MÅLGRUPP:  Team, ledare och chefer

KRAV: Inga förkunskaper krävs


Vad kostar det?

Investering: 30 000 kr (exkl. moms)

BETALNING: Kostnaden faktureras 30 dagar innan genomförande eller enligt överenskommelse