Att ta projekt i mål

Här hittar du all information om programmet.
Modulerna

Varje modul sträcker sig över 1 timme och planeras med cirka två veckors mellanrum. Detta innebär att programmet omfattar en period på ungefär 16 veckor.

Lärandet 

Denna uppdelning är utformad för att ge dig som deltagare tillräckligt med tid att fördjupa dig i innehållet och reflektera över det du har lärt dig mellan varje modul.

Stöd & Support

Mellan modulerna finns chansen till individuellt stöd och support från mig som kursledare. Vi fokuserar på korta, effektiva och målinriktade samtal för att maximera ditt lärande.

De 8 modulerna:

Modul 1:
Introduktion och målsättning
 • Inledning och programöversikt

 • Diskussion om utmaningar med att ta projekt i mål

 • Reflektion över dina tidigare erfarenheter och hinder

Modul 2:
Självmedvetenhet och projektidentifiering
 • Utforska din personliga arbetsstil och styrkor

 • Identifiera och välj lämpliga projekt att fokusera på

 • Diskussion om betydelsen av att ha tydliga mål och syften med projektet

Modul 3:
Planering och tidshantering 
 • Skapa en realistisk och konkret projektplan

 • Tillämpa strategier för effektiv tidshantering och prioritering

 • Diskussion om att sätta realistiska tidsramar och deadlines

Modul 4:
Hantera hinder och utmaningar
 • Identifiera vanliga hinder som du stöter på

 • Utforska olika strategier och tekniker för att hantera och övervinna hinder

 • Diskussion om att vara flexibel och anpassa sig till förändringar under projektets gång

Modul 5:
Kommunikation och samarbete
 • Betydelsen av effektiv kommunikation med intressenter och teammedlemmar

 • Bygga relationer och främja samarbete inom projektet

 • Öva på att tydligt och konstruktivt kommunicera projektets framsteg och behov

Modul 6:
Motivation och engagemang
 • Identifiera dina motivationsfaktorer och vad som driver dem

 • Utforska olika strategier för att bibehålla motivation och engagemang under projektet

 • Diskussion om att belöna framsteg och fira delmål

Modul 7:
Uppföljning och ansvarstagande
 • Skapa rutiner för att regelbundet följa upp projektets framsteg

 • Utvärdera resultat och justera planen vid behov

 • Diskussion om att ta ansvar för projektets resultat och konsekvenser

Modul 8:
Avslutning och efterarbete
 • Sammanfatta projektets resultat och lärdomar

 • Identifiera åtgärder för efterarbete, dokumentation och kunskapsöverföring

 • Planera för framtida projekt och fortsatt utveckling

SYFTET MED PROGRAMMET
 • Syftet med detta ledarskapsprogram är att stödja och utveckla din förmåga att framgångsrikt ta projekt i mål.

 • Genom att tillämpa GROW-modellen kommer du att få verktyg och strategier för att identifiera och övervinna hinder, skapa en effektiv handlingsplan och kontinuerligt följa upp framsteg mot målen.

MÅLET MED PROGRAMMET

Målet med programmet är att du ska kunna förstå utmaningar och framgångsfaktorer, definiera tydliga mål, analysera situationer, skapa handlingsplaner, utvärdera framsteg, mäta framsteg, hantera hinder och motstånd med GROW-modellen, samt främja framtida utveckling genom reflektion och lärande.

Upplägg

PLATS: Online

KURSSTART: Start enligt överenskommelse (individuellt program)

KURSUPPLÄGG: 8 moduler à 60 minuter varannan vecka, totalt 8 timmars utbildning.

MÅLGRUPP: Personer som vill förbättra sin förmåga att slutföra projekt på ett mer effektivt sätt.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

Uppföljning

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.