Ledarstöd

Välkommen till vårt ledarstödsprogram, skräddarsytt för att möta dina specifika behov.
Anpassat för dagens ledare, vårt program erbjuder flexibla lösningar för att navigera komplexa utmaningar. Oavsett om det är brådskande eller långsiktigt, är vår modell anpassad för att passa individuella behov. 
LEDARSTÖD 25

Ledarstöd 25 erbjuder dig som ledare 25 värdefulla timmar att fördela över en period om maximalt 6 månader. Syftet med denna tidbank är att erbjuda snabbt och skräddarsytt stöd för de utmaningar du står inför.

Vårt huvudsyfte är att ge dig konkret stöd när du står inför akuta ledarskapsutmaningar. Genom individuell coachning strävar vi efter att hitta snabba och effektiva lösningar som hjälper dig att ta kontroll över din roll som ledare.

LEDARSTÖD 50

Ledarstöd 50 ger dig som ledare hela 50 timmar att fördela över en period om upp till 12 månader. Detta är din resurs för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling i din ledarroll.

Vårt övergripande syfte är att erbjuda långsiktig och hållbar utveckling för ledare. Genom en kombination av personlig coachning, mentorskap och omfattande ledarskapsprogram strävar vi efter att stödja dig genom hela din utvecklingsresa.

TIDBANK

En tidbank erbjuder dig som ledare en unik flexibilitet genom tilldelning av antingen 25 eller 50 timmar, skräddarsydda för att möta dina specifika behov och tidplan.

Denna dynamiska lösning sätter dig i förarsätet för din egen ledarskapsutveckling, där varje timme är en investering i din professionella tillväxt.