Om oss på Beinfront AB

Välkommen till Beinfront AB, där vi under ledning av mig, Jörgen Boström, strävar efter att stärka och förbättra ledarskapet för både individer och företag. Vi är baserade i Mölnlycke och Göteborg och erbjuder våra tjänster över hela Sverige. 
Kontakta oss för att ta nästa steg i din ledarskapsresa.

/ Jörgen Boström, VD och grundare, Beinfront AB

Vem är Jörgen Boström?

Ledarskapsutbildare, coach, VD och grundare av Beinfront AB

Med över två decenniers erfarenhet inom ledarskap och chefskap, strävar jag vi på Beinfront AB efter att stödja ledare och företag i att stärka och förbättra ledarskapet.

Vi specialiserar oss på ledarskapsutveckling, individuell coaching och teamcoaching för chefer och ledare från olika branscher och organisationer.

Som diplomerad ICF-coach stärker jag också min förmåga att stödja ledarskapsutvecklingen hos mina kunder och klienter.

Med bas i Mölnlycke och Göteborg erbjuder Beinfront AB sina tjänster inte bara lokalt utan även i hela Sverige.-

Välkommen till oss på Beinfront AB!

/ Jörgen

0703-122211

beinfront@outlook.com

vem är Susanna Boström?

Vice VD och styrelseledamot i Beinfront AB

Det är med glädje och stolthet som jag är en del i företaget och bidrar med min expertis inom individuell coaching och teamcoaching.

Min tidigare erfarenhet som kundcenterchef och ledare, tillsammans med min nuvarande roll som ledare/säljcoach på Newbody Family, ger mig en bred kompetens som är värdefull för att stödja och förbättra Beinfronts koncept och erbjudande.

Jag strävar efter att mitt engagemang och min kunskap ska utgöra en central del i att utveckla och förbättra Beinfront.

Att vara en del av att uppnå våra gemensamma mål med Beinfront AB är en möjlighet som jag värdesätter djupt.

/ Sanna

Sex kärnvärden

Beinfront AB grundas på sex centrala kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör:

Kvalitet

Vi strävar alltid efter att leverera högsta möjliga kvalitet i allt vi gör.

Engagemang

Vårt engagemang för vårt arbete och våra kunder är en drivkraft för vår framgång. 

Passion

Passion är hjärtat i vår verksamhet. Den inspirerar oss att sträva efter ständig förbättring.

Mod

Mod är nyckeln till att ta risker och driva förändring. Vi är inte rädda för att utmana det etablerade och att våga tänka utanför boxen. 

Utveckling

Vi tror på kontinuerlig utveckling, både personligt och professionellt. 

Ansvar

Ansvar är vår förpliktelse gentemot våra kunder, medarbetare och samhället som helhet.