Stärk dina kundrelationer

Ett program som fokuserar på att förbättra kundinteraktion och relationsbyggande.
Programmet lämpar sig speciellt för försäljningschefer, kundtjänstchefer, KAM-säljare, utesäljare, innesäljare och kundansvariga.
Modulerna

Varje modul sträcker sig över 2 timmar och planeras med cirka två veckors mellanrum. Detta innebär att programmet omfattar en period på ungefär 12 veckor.

Lärandet 

Denna uppdelning är utformad för att ge dig som deltagare tillräckligt med tid att fördjupa dig i innehållet och reflektera över det du har lärt dig mellan varje modul.

Stöd & Support

Mellan modulerna finns chansen till individuellt stöd och support från mig som kursledare. Vi fokuserar på korta, effektiva och målinriktade samtal för att maximera ditt lärande.

Modulerna:

Modul 1: Introduktion till coachande förhållningssätt
 • Översikt av kursen och dess mål

 • Vad är coachande förhållningssätt och dess betydelse i kundinteraktion

 • Skapa en tillitsfull och stödjande relation med kunder

 • Grundläggande kommunikationsfärdigheter för coachande samtal

Modul 2: Kundcentrerad coaching
 • Att sätta kundens behov och mål i fokus

 • Användning av effektiva frågor och reflektioner för att främja kundens egen insikt

 • Aktiv lyssnande och empatisk närvaro i coachande samtal

 • Att skapa en trygg och stödjande miljö för kunden.

Modul 3: Verktyg för coachande samtal 
 • Översikt av olika verktyg och tekniker inom coachning

 • Användning av målsättning och framstegshantering med kunden

 • Visualiseringstekniker och övningar för att stödja kundens självinsikt och motivation

 • Reframing och perspektivbyte som verktyg för att utmana begränsande övertygelser

Modul 4: Hantering av utmaningar och motstånd
 • Att identifiera och hantera utmaningar som kan uppstå under coachingprocessen

 • Strategier för att hjälpa klienter att övervinna motstånd och begränsningar

 • Hantering av konflikter och svårigheter i coachande samtal

 • Att skapa en positiv och stödjande feedbackkultur

Modul 5: Etik och professionalism
 • Etiska principer och riktlinjer för coachande interaktioner

 • Säkerställa sekretess och integritet i coachingrelationen

 • Gränssättning och hantering av professionella relationer

 • Reflektion över personlig och professionell utveckling i rollen

Modul 6: Praktisk tillämpning och sammanfattning
 • Tillfälle att öva och tillämpa de coachande färdigheterna i rollspel och simuleringar

 • Delning av erfarenheter och insikter från kursdeltagarna

 • Sammanfattning av kursinnehållet och nästa steg för att fortsätta utveckla coachande förhållningssätt

SYFTET MED PROGRAMMET
 • Syftet med denna kurs är att ge deltagarna verktyg och färdigheter i att använda coachande förhållningssätt för att förbättra sina kundrelationer.

 • Genom att lära sig olika coachingtekniker och strategier kommer deltagarna att kunna skapa en mer stödjande och engagerande kundinteraktion, främja kundernas självinsikt och motivation, samt hjälpa dem att uppnå enastående resultat.

MÅLET MED PROGRAMMET

Målet med programmet är att utveckla förmågan att använda coachande förhållningssätt i kundrelationer genom att bygga förtroende, använda effektiva frågor och verktyg, hantera utmaningar och tillämpa etiska riktlinjer.

Du kommer att kunna skapa bättre kundrelationer, öka kundnöjdhet och förbättra affärsresultaten.

KOPPLA NUVARANDE ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL

Vi hjälper dig att koppla ditt nuvarande arbete till dina framtida mål. Genom praktiskt arbete och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.

Ditt deltagande och nya färdigheter kommer att vara viktiga för att göra positiva förändringar i din verksamhet.

Upplägg

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

MÅLGRUPPKey account managers, försäljningschefer, kundtjänstchefer, säljare och kundansvariga

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter varannan vecka, totalt 12 timmars utbildning.

KRAVDet finns inga specifika förkunskapskrav för att delta i detta program. 

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

Uppföljning

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.