Beinfront - Ledarskapsutbildning för personlig och professionell utveckling

Utforska vår serie av noggrant utformade ledarskapsutbildningar och program. Vårt kraftfulla koncept är unikt, skräddarsytt och sammansatt för att stärka både ditt ledarskap och din personliga utveckling, helheten är viktig för oss.

Hos oss är det fokus på individuell utbildning - Du står i centrum!

Våra 12-veckorsutbildningar med 6 moduler ger dig tillräckligt med tid för reflektion, bearbetning och praktisk tillämpning av ny kunskap. Vi stöttar dig inte bara under utbildningen utan även mellan modulerna för att säkerställa din långsiktiga framgång. 

Efter avslutad utbildning tilldelas du ett intyg som bekräftar din genomförda utbildning.

Välj den utbildning som passar dig bäst, och låt oss vara din partner i din ledarskapsutveckling.

Välkommen till en ny nivå av ledarskapsutbildning!

Stärk ditt ledarskap med Beinfront AB

Vilken utbildning passar dig?

STÄRK DITT LEDARSKAP STEG 1

Denna utbildning är skapad för att stärka ditt ledarskap och ge dig de verktyg och färdigheter som behövs för att leda och motivera medarbetare på ett mer effektivt sätt.

Upplägg: Online eller fysiskt

Utbildningsstart: Öppen

Längd: 6 moduler a´2 timmar under 12 veckor.

Pris: 30 000 kr per person (exkl. moms)

Mer information om utbildningen


STÄRK DITT LEDARSKAP STEG 2

Stärk ditt ledarskap - Steg 2 är en avancerad utbildning och en naturlig följande steg efter vår Steg 1-utbildning. 

Upplägg: Online eller fysiskt

Utbildningsstart: Öppen

Längd6 moduler a´2 timmar under 12 veckor.

Pris: 30 000 kr per person (exkl. moms)

Mer information om utbildningen


NY SOM CHEF

Denna utbildning är skräddarsydd för nytillträdda chefer som är i starten av sin ledarskapsresa. Under ca 12 veckor kommer vi att ge dig de viktiga verktyg och kunskaper som behövs för att framgångsrikt bygga en robust och inspirerande chefsplattform.

Upplägg: Online eller fysiskt

Utbildningsstart: Öppen

Längd: 6 moduler a´2 timmar under 12 veckor.

Pris: 30 000 kr (exkl. moms)

Mer information om utbildningen

LEDA UTAN ATT VARA CHEF

Vår utbildning riktar sig till de som vill odla sitt ledarskap och förmågan att påverka, leda och inspirera andra, oavsett om de har en formell chefsposition eller inte.

Upplägg: Online eller fysiskt

Utbildningsstart: Öppen

Längd: 6 moduler a´2 timmar under 12 veckor.

Pris: 30 000 kr per person (exkl. moms)

Mer information om utbildningen
STÄRK DINA KUNDRELATIONER

Denna utbildning är skapad för professionella inom försäljning och kundhantering, inklusive key account managers, säljchefer och säljare.

Upplägg: Online eller fysiskt

Utbildningsstart: Öppen

Längd: 6 moduler a´2 timmar under 12 veckor.

Pris: 30 000 kr per person (exkl. moms)

Mer information om utbildningen


ATT TA PROJEKT I MÅL

Denna utbildning är skräddarsydd för de som strävar efter att effektivt slutföra projekt med framgång.

Upplägg: Online eller fysiskt

Utbildningsstart: Öppen

Längd: 6 moduler a´2 timmar under 12 veckor.

Pris: 30 000 kr per person (exkl. moms)

Mer information om utbildningen


LEDNINGSGRUPP

Vår utbildning är skräddarsydd för ledningsgrupper och sätter fokus på coachande ledarskap.

Genom fyra halvdagar kommer deltagarna att fördjupa sig i grunderna inom coachande kommunikation, feedback och personlig utveckling.

Upplägg: På plats hos kund

Utbildningsstart: Öppen

Längd: 4 halvdagar

Pris: 60 000 kr (exkl. moms)

Mer information om utbildningen


LEDARSTÖD

Vi erbjuder mångsidiga lösningar som anpassas efter ditt behov:

Korttids Ledarstöd (1 - 3 månader)

Långtids Ledarstöd (6 - 12 månader)

Prenumeration av Ledarskapsstöd

Pris: Enligt överenskommelse 

Mer information om utbildningenMENTORSKAP

Vårt mentorskapsprogram är skapat för att erbjuda stöd och vägledning till chefer och ledare, med målet att hjälpa dem utveckla sina ledarskapsfärdigheter, främja personlig tillväxt och stärka deras professionella utveckling.

Upplägg: Online eller fysiskt

Pris: Enligt överenskommelse 

Mer information om programmet

ATT BYGGA TEAM

Denna inspirerande workshop har som mål att främja coachande ledarskapsfärdigheter, effektivt teamarbete, kommunikation, feedback, en positiv arbetsmiljö samt en kultur som stöder kontinuerlig utveckling.

Pris: Enligt överenskommelse

Mer information om utbildningen

SJÄVLEDARSKAP

Denna utbildning är skapad för individer som strävar efter att förbättra sin förmåga att leda sig själva och samtidigt öka medvetenheten om hur deras handlingar och beteende påverkar andra.

Upplägg: Online eller fysiskt

Utbildningsstart: Öppen

Längd: 6 moduler a´2 timmar under 12 veckor.

Pris: 30 000 kr per person (exkl. moms)

Mer information om utbildningen