Ny som chef

Här hittar du all information om utbildningen.
Modulerna

Varje modul sträcker sig över 2 timmar och planeras med cirka två veckors mellanrum. Detta innebär att utbildningen omfattar en period på ungefär 12 veckor.

Lärandet 

Denna uppdelning är utformad för att ge dig som deltagare tillräckligt med tid att fördjupa dig i innehållet och reflektera över det du har lärt dig mellan varje modul.

Stöd & Support

Mellan modulerna finns chansen till individuellt stöd och support från mig som kursledare. Vi fokuserar på korta, effektiva och målinriktade samtal för att maximera ditt lärande.

SYFTET MED UTBILDNINGEN
 • Syftet med denna utbildning är att bistå dig som ny chef i att starta din ledarskapsresa med styrka och självförtroende. Vi kommer att fokusera på att bygga din chefsplattform och utveckla dina coachande ledarskapsfärdigheter för att effektivt leda och motivera ditt team.

 • Programmet syftar till att ge dig de nödvändiga verktygen och kunskaperna för att framgångsrikt navigera din nya roll som chef. Vi kommer att betona skapandet av en solid grund för ditt ledarskap och ge dig förmågan att skapa en inspirerande arbetsmiljö som stöder både ditt och dina medarbetares framsteg.

MÅLET MED UTBILDNINGEN
 • Målet med denna utbildning är att utrusta dig som ny chef med kompetenser inom coachande ledarskap och hjälpa dig att bygga din chefsplattform.

 • Du kommer att lära dig att skilja mellan coachande och traditionellt ledarskap, samt hur du kan bygga förtroendefulla relationer med dina medarbetare från grunden. Ditt mål kommer att vara att stötta dina medarbetare i att sätta och nå sina mål, samtidigt som du stärker din kommunikations- och feedbackförmåga.

 • Denna utbildning kommer att hjälpa dig att integrera coachande ledarskap som en central och hållbar del av din ledarstil och organisationskultur, och därigenom säkra din framgång som ny chef.

KOPPLA ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL
Vår kurs fokuserar också på att fördjupa sambandet mellan din nuvarande arbetskontext och dina framtida mål.
Genom praktiskt arbete med färdigheter och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en skräddarsydd plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.
Ditt deltagande och nyförvärvade färdigheter kommer att spela en avgörande roll i att forma positiva förändringar i din verksamhet.

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

Målgrupp: Nytillträdda chefer och ledare som står i början av sin chefskarriär

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter varannan vecka, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.

VAD KOSTAR DET?

INVESTERING: 30 000 kr per person (exkl. moms)

BETALNING: Kostnaden faktureras 30 dagar innan kursstart eller enligt överenskommelse

De 6 modulerna:

Modul 1: Din Ledarskapsresa 
 • Välkomstsession och presentation av deltagare

 • Vad innebär det att vara en chef? Utforska chefsrollen.

 • Att förstå din chefsroll och ditt ansvar som ny chef.

 • Reflektion över dina personliga mål och förväntningar som ny chef.

 • Skapande av din chefsplattform och ledarskapsmål.

Modul 2: Ledarskapets Grundläggande Principer 
 • Introduktion till coachande ledarskap och dess värde för nya chefer.

 • Fokus på att stödja och utveckla medarbetare.

 • Övningar och diskussioner kring hur coachande ledarskap skiljer sig från andra ledarstilar.

 • Identifiera ditt eget ledarskapsförhållningssätt och hur du kan anpassa det till en coachande inställning.

Modul 3: Bygga Relationer och Skapa Förtroende
 • Betydelsen av att skapa förtroendefulla relationer som ny chef.

 • Praktiska tekniker för att bygga förtroende med ditt team.

 • Rollspel och övningar för att förbättra din förmåga att bygga starka relationer.

Modul 4: Coachande Kommunikation och Feedback
 • Hur coachande kommunikation stärker relationer och produktivitet.

 • Konstruktiv feedback som ett verktyg för utveckling.

 • Övningar och simuleringar för att öva på coachande kommunikation och feedback.

Modul 5: Sätta Mål och Hålla Medarbetare Ansvariga
 • Förstå vikten av målsättning för prestation och utveckling.

 • Sätt upp tydliga och mätbara mål för ditt team.

 • Hur du som chef kan stödja medarbetare i att uppnå sina mål.

 • Strategier för att hålla medarbetare ansvariga för deras prestation.

Modul 6: Implementera Coachande Ledarskap i Din Ledarstil
 • Skapa en handlingsplan för att integrera coachande ledarskap i din chefsroll.

 • Följ upp på dina chefsplattformsmål och reflektera över din utveckling som chef.

 • Skapa en kultur av lärande och coachande ledarskap i din organisation.

 • Avslutning och utvärdering av utbildningen.