Ledarstöd

Välkommen till vårt ledarstödsprogram, skräddarsytt för att möta dina specifika behov.
Anpassat för dagens ledare, vårt program erbjuder flexibla lösningar för att navigera komplexa utmaningar. Oavsett om det är brådskande eller långsiktigt, är vår modell anpassad för att passa individuella behov. 
Ledarstöd, 1 - 3 månader
  • Syfte: Erbjuda snabbt och effektivt stöd för ledare som står inför akuta utmaningar.

  • Mål: Ge individuell coachning och workshops för att hitta konkreta lösningar. Utvärdera styrkor och utvecklingsområden för en skräddarsydd lösning. Hjälpa ledare att ta kontroll över sin roll och göra snabba framsteg.

Ledarstöd, 6 - 12 månader
  • Syfte: Ge långsiktig och hållbar utveckling för ledare.

  • Mål: Skapa en personlig utvecklingsplan med kontinuerlig coachning och mentorskap. Integrera olika ledarskapsprogram och kurser för omfattande utbildning. Stödja ledare genom hela deras utvecklingsresa och se till att de når sina mål och växer som ledare.

Prenumeration av Ledarskapsstödedarstöd
  • Syfte: Erbjuda kontinuerlig och anpassad support över tid för ledare.

  • Mål: Skapa en långsiktig samarbetsrelation mellan ledaren och kursledaren. Ge skräddarsydd hjälp, coachning och vägledning för att stödja ledarens utveckling. Hjälpa ledare att investera i sin framtid och nå sin fulla potential.


Upplägg

PLATS: Online

KURSSTART: Start enligt överenskommelse (individuellt program)

KURSUPPLÄGG: Korttids-ledarstödsprogram: Vanligtvis 10-20 timmar. Långtids-ledarstödsprogram: Vanligtvis 30-60 timmar.

Prenumeration av ledarstöd: Enligt överenskommelse. Anpassningar möjliga vid ökat behov.

MÅLGRUPP: Chefer och ledare på olika nivåer

KRAV: Inga förkunskaper krävs

PRIS: Grundpris 2 500 SEK per timme (exkl. moms)

Support & Uppföljning

  • Som kursledare kommer jag att vara ditt stöd och din mentor under hela programmet. Du kommer att ha möjlighet att ställa frågor, diskutera utmaningar och få råd direkt från mig.

  • Vi kommer att ha regelbundna uppföljningssessioner där vi kan gå igenom dina framsteg och identifiera områden där du kan utvecklas ytterligare.

  • Mitt mål är att ge dig den individuella supporten du behöver för att nå dina mål och maximera ditt lärande. Tillsammans kommer vi att skapa en meningsfull och givande utbildningsupplevelse!


Investeringskostnad:

Korttidsprogram (1-3 månader): Prissättningen enligt överenskommelse och baseras på programlängd och omfattningen av stöd du får. 

Långtidsprogram (6-12 månader): Prissättningen enligt överenskommelse och baseras på programlängd och omfattningen av stöd du får. 

Prenumeration: Prissättningen enligt överenskommelse och baseras på programlängd och omfattningen av stöd du får.