Stärk ditt ledarskap - Steg 1

Här hittar du all information om utbildningen.
Modulerna

Varje modul sträcker sig över 2 timmar och planeras med cirka två veckors mellanrum. Detta innebär att utbildningen omfattar en period på ungefär 12 veckor.

Lärandet 

Denna uppdelning är utformad för att ge dig som deltagare tillräckligt med tid att fördjupa dig i innehållet och reflektera över det du har lärt dig mellan varje modul.

Stöd & Support

Mellan modulerna finns chansen till individuellt stöd och support från mig som kursledare. Vi fokuserar på korta, effektiva och målinriktade samtal för att maximera ditt lärande.

SYFTET MED UTBILDNINGEN
 • Att förbättra dina coachande ledarskapsfärdigheter för att öka din förmåga att effektivt leda och motivera medarbetare.

 • Programmet ger dig de nödvändiga kunskaperna, verktygen och färdigheterna för att använda ditt ledarskap som ett effektivt medel för att skapa en motiverande arbetsmiljö och uppnå företagets mål.

MÅLET MED UTBILDNINGEN
 • Att utrusta dig som chef med färdigheter inom coachande ledarskap.

 • Du kommer att lära dig att skilja mellan coachande och traditionellt ledarskap, bygga förtroendefulla relationer med dina medarbetare.

 • Du kommer att lära dig att stödja dem i att sätta och nå sina mål, förbättra din kommunikation och feedbackförmåga samt integrera coachande ledarskap som en central del av din ledarstil och organisatorisk kultur.

KOPPLA ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL
Vår kurs fokuserar också på att fördjupa sambandet mellan din nuvarande arbetskontext och dina framtida mål.
Genom praktiskt arbete med färdigheter och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en skräddarsydd plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.
Ditt deltagande och nyförvärvade färdigheter kommer att spela en avgörande roll i att forma positiva förändringar i din verksamhet.

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

Målgrupp: Chefer och ledare på alla nivåer

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter varannan vecka, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.

VAD KOSTAR DET?

INVESTERING: 30 000 kr per person (exkl. moms)

BETALNING: Kostnaden faktureras 30 dagar innan kursstart eller enligt överenskommelse

De 6 modulerna i Steg 1

Modul 1: Att förstå grunderna i coachande ledarskap
 • Introduktion till coachande ledarskap och dess skillnader från traditionellt ledarskap

 • Vikten av coachande ledarskap för att skapa en motiverande arbetsmiljö och uppnå organisationens mål

 • Teori och modeller för coachande ledarskap

 • Diskussion och reflektion kring hur deltagarna kan tillämpa coachande ledarskap i sin egen roll som ledare

Modul 2: Att bygga förtroende och relationer
 • Betydelsen av förtroende och relationer i coachande ledarskap

 • Kommunikationstekniker för att bygga förtroende och stärka relationer med medarbetare

 • Övningar och rollspel för att praktisera att skapa förtroende och relationer i olika situationer

 • Delning av bästa praxis och erfarenheter från deltagarna

Modul 3: Att sätta upp mål och planera för framgång 
 • Processen för att hjälpa medarbetare att sätta upp och uppnå mål

 • Verktyg och tekniker för att stödja medarbetare i deras målplanering

 • Praktiska övningar för att tillämpa målsättningsprocessen

 • Reflektion över hur målplanering kan integreras i den coachande ledarstilen

Modul 4: Att lyssna och kommunicera effektivt
 • Vikten av aktiv lyssning i coachande ledarskap

 • Kommunikationstekniker för att effektivt lyssna och förstå medarbetarens perspektiv

 • Övningar och simuleringar för att förbättra lyssningsförmågan

 • Feedback och diskussion om utmaningar och framsteg med att bli en bättre lyssnare

Modul 5: Att ge och ta emot feedback
 • Betydelsen av konstruktiv feedback i coachande ledarskap

 • Tekniker för att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt

 • Praktiska övningar för att ge och ta emot feedback i olika scenarier

 • Reflektion över feedbackprocessen och utmaningar som kan uppstå

Modul 6: Att utveckla en coachande ledarskapsstil
 • Sammanfattning och integrering av coachande ledarskap i den egna ledarstilen

 • Utvecklingsplan för att fortsätta förbättra coachande ledarskap

 • Diskussion och erfarenhetsutbyte om hur man kan skapa en kultur som stödjer coachande ledarskap i organisationen

 • Avslutning och utdelning av kursintyg