INDIVIDUELL LEDARSKAPSUTBILDNING

För personlig och professionell utveckling


Stärk ledarskapet med individuellt anpassade program - upplev en helt ny nivå av ledarskapsutbildning!


UNIKT OCH INDIVIDUELLT
Våra program är unika och designade för att möta dina specifika behov och mål. Varje deltagare är unik och genom personlig anpassning skapar vi en kraftfull plattform för din utveckling.
DJUPGÅENDE INLÄRNING
Våra skräddarsydda 12-veckorsutbildningar är konstruerade för att fördjupa din förståelse och säkerställa att det du lär dig blir en integrerad del av din kompetens och personlighet.
STÖD GENOM HELA RESAN
Vi är dina följeslagare genom hela utbildningen. Med kontinuerligt stöd och vägledning hjälper vi dig att övervinna alla hinder på vägen mot ett starkare ledarskap och personlig utveckling.
"Programmet med 6 moduler över 12 veckor är världsklass."

Tobias Fredriksson, Sales Manager Europe, Hultafors Group

Ledarskapsutbildning Steg 1, 2023

Ledarskap Steg 1

Bygg en stabil grund för ditt ledarskap

Ledarskap Steg 1 är den perfekta utbildningen för att fördjupa och förbättra dina ledarskapsfärdigheter genom coachande metoder.

Under 12 veckor utforskar vi olika aspekter av ledarskapet genom sex moduler. Med praktiskt arbete och individuellt stöd mellan modulerna integrerar vi kunskapen i din dagliga verksamhet. Genom att utveckla dina ledarskapsfärdigheter kommer du att kunna leda med framgång och påverka din arbetsmiljö positivt.

Efter kursen erbjuder vi uppföljningssamtal för att säkerställa optimal integrering av dina nya färdigheter. 

Välkommen att ta det första steget mot ett framgångsrikt och coachande ledarskap med Ledarskap Steg 1!

Relaterade utbildningar

HÄR ÄR TRE AV VÅRA UTBILDNINGAR

LEDARSKAPSUTBILDNING STEG 1

För nya chefer och ledare som vill stärka sitt ledarskap genom att integrera coachande metoder. Ta det första steget på en framgångsrik ledarskapsresa!

LÄS MER HÄR

CHEFSUTBILDNING STEG 1

För chefer som vill skapa en stark grund och tydlig plattform för framgångsrik navigering med hjälp av nödvändiga verktyg och färdigheter.

LÄS MER HÄR

STÄRK DINA KUNDRELATIONER

För KAM, säljchefer och säljare som vill utveckla verktyg och färdigheter i att använda ett coachande förhållningssätt för att förbättra dina kundrelationer.

LÄS MER HÄR