Att leda på distans

"Att leda på distans" är en utbildning som syftar till att rusta ledare med färdigheter och strategier för att effektivt leda och hantera team på distans. 

Kursen tar upp ämnen som kommunikationstekniker för distansarbete, skapande av teamkultur på distans, effektiva mötesstrukturer och användning av digitala verktyg för samarbete och projektledning. Deltagarna lär sig också att hantera utmaningar som kan uppstå vid distansarbete, som isolering, brist på tydlighet och produktivitetsfrågor. Genom praktiska råd och verktyg får deltagarna möjlighet att skapa och upprätthålla framgångsrika team även när de arbetar på distans.

Kursen består av sex moduler, var och en på cirka 2 timmar med två veckors mellanrum under en period på 12 veckor. Mellan modulerna finns möjlighet till individuell support från kursledaren för att maximera deltagarnas lärande. Dessutom inkluderas arbetsuppgifter mellan modulerna för att ge dig möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper i verkliga situationer.

Kontakta oss redan idag!

De 6 modulerna 

Modul 1: Introduktion till distansledarskap
 • Vad är distansledarskap och varför är det viktigt?

 • Utmaningar och möjligheter med att leda på distans.

 • Grundläggande principer för effektivt distansledarskap.

 • Kommunikationsverktyg och teknologier för distansarbete.

Modul 2: Kommunikation och feedback på distans
 • Vikten av tydlig kommunikation vid distansarbete.

 • Strategier för att skapa och upprätthålla goda kommunikationskanaler.

 • Att ge och ta emot feedback på distans.

 • Hantering av missförstånd och konflikter vid distansarbete.

Modul 3: Teambyggande och motivation
 • Hur skapar man en stark teamkänsla på distans?

 • Aktiviteter och övningar för teambuilding på distans.

 • Motivation och engagemang hos distansarbetande teammedlemmar.

 • Att hantera isolering och ensamhet i distansarbete.

Modul 4: Arbetsmiljö på distans
 • Förståelse för de emotionella och sociala aspekterna av distansledarskap.

 • Hantering av stressfaktorer, utmaningar och främjande av samhörighet hos distansarbetande.

 • Skapa en positiv och stöttande arbetsmiljö för distanslaget.

 • Att främja välbefinnande och balans mellan arbete och privatliv vid distansarbete.

Modul 5: Effektiva distansmöten
 • Planering och genomförande av effektiva distansmöten.

 • Projektledning och samarbete på distans.

 • Verktyg och metoder för att upprätthålla produktivitet i distansarbeten.

Modul 6: Framtiden för distansledarskap
 • Trender och framtidsutsikter för distansarbete och distansledarskap.

 • Utmaningar och möjligheter med hybridarbete.

 • Att anpassa ledarskapet till en föränderlig arbetsmiljö.

 • Utveckling av en långsiktig strategi för distansledarskap.


MÅL OCH SYFTE MED UTBILDNINGEN

Målet med utbildningen är att utrusta deltagarna med kunskaper, färdigheter och verktyg för att effektivt leda och hantera team och projekt på distans.

Syftet är att hjälpa deltagarna att navigera genom de unika utmaningar och möjligheter som distansarbete innebär, samt att främja en produktiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö oavsett var teammedlemmarna befinner sig fysiskt.

Genom utbildningen ska deltagarna lära sig att skapa en stark teamkultur, etablera tydliga kommunikationskanaler, hantera projekt och möten på distans effektivt samt främja engagemang och motivation hos sina teammedlemmar.

KOPPLA ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL
Vår kurs fokuserar också på att fördjupa sambandet mellan din nuvarande arbetskontext och dina framtida mål.
Genom praktiskt arbete med färdigheter och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en skräddarsydd plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.
Ditt deltagande och nyförvärvade färdigheter kommer att spela en avgörande roll i att forma positiva förändringar i din verksamhet.

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter varannan vecka, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs