Ledarskap Steg 1

Ledarskap Steg 1 är en individuell utbildning utformad för att utveckla och förstärka ledarskapsförmågor hos både nya och erfarna ledare.

Genom sex moduler får du möjlighet att reflektera över din egen ledarroll, utforska grundläggande ledarskapsprinciper och praktiska färdigheter såsom coachande kommunikation och feedbackhantering. Varje modul kombinerar teoretisk kunskap med praktiska tillämpningar för att säkerställa en holistisk inlärningsupplevelse. Interaktiva övningar och diskussioner uppmuntrar dig att integrera dina nya kunskaper och färdigheter i ditt dagliga ledarskap.

Kursen består av sex moduler, var och en på cirka 2 timmar med två veckors mellanrum under en period på 12 - 16 veckor. Mellan modulerna finns möjlighet till individuell support från kursledaren för att maximera deltagarnas lärande. Dessutom inkluderas arbetsuppgifter mellan modulerna för att ge dig möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper i verkliga situationer.

Denna utbildning går även att lägga upp som grupputbildning, men vi rekommenderar att man då lägger till individuella samtalsmoduler mellan de gemensamma modulerna för att ytterligare stärka lärandet och anpassa utbildningen till varje deltagares specifika behov och utvecklingsmål.

Upptäck och utveckla din fulla ledarpotential med Ledarskap Steg 1.

De 6 modulerna:

Modul 1: Din roll som ledare

I denna modul kommer du att reflektera över och definiera din roll som ledare. Detta innebär att du kommer att utforska vad ledarskap betyder för dig personligen och hur du ser dig själv i den rollen.

Vidare kommer du att skapa en personlig ledarskapsvision och mission, vilket innebär att du kommer att formulera dina långsiktiga mål och syften som ledare.

Detta kommer att hjälpa dig att tydligt förstå din roll och målsättning som ledare och ge dig riktning för ditt ledarskap.

Modul 2: Ledarskapets grundläggande principer

I denna modul kommer du att utforska grundläggande principer som ligger till grund för effektivt ledarskap. Det kan innefatta koncept som tillit, tydlighet, empati, och förmågan att inspirera andra.

Du kommer också att applicera dessa principer på din egen ledarpraxis genom att reflektera över hur du kan integrera dem i ditt dagliga arbete som ledare för att öka din effektivitet och inverkan.

Modul 3: Bygga relationer och skapa förtroende

I denna modul kommer du att fokusera på att bygga starka relationer och etablera förtroende inom ditt team.

Du kommer att lära dig olika färdigheter och strategier för att främja samarbete och gemenskap bland dina teammedlemmar. Detta inkluderar kommunikationstekniker, konflikthantering och att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje individ känner sig sedd och hörd.

Modul 4: Coachande kommunikation 

I denna modul kommer du att integrera coachande kommunikationstekniker i din ledarstil. Detta innebär att du kommer att lära dig att stödja och utveckla dina teammedlemmar genom positiv kommunikation som främjar lärande och tillväxt.

Du kommer att utforska hur du kan använda frågor, feedback och reflektion för att hjälpa dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Modul 5: Att ge och ta emot feedback

I denna modul kommer du att hantera feedbackprocessen som ledare.

Du kommer att lära dig att ge konstruktiv feedback på ett sätt som är konstruktivt och meningsfullt för dina medarbetare. Vidare kommer du att utforska hur du kan skapa en kultur där feedback ses som en möjlighet till lärande och förbättring, snarare än som en negativ upplevelse.

Modul 6: Din plattform som chef och ledare

I denna modul kommer du att integrera chefs- och ledarrollen för en holistisk och effektiv ledarskapsplattform.

Du kommer att utforska hur du kan balansera kraven och förväntningarna som chef och ledare samtidigt som du maximerar din påverkan och effektivitet. Detta kan inkludera att utveckla din personliga ledarstil, skapa en tydlig vision och strategi för ditt team och att hantera förändringar och utmaningar på ett proaktivt sätt.


MÅL OCH SYFTE MED UTBILDNINGEN

Steg 1 i vår ledarskapsutbildning syftar till att etablera en stark grund för deltagarnas ledarskapskompetenser och personliga utveckling.

Målet är att varje deltagare ska definiera och reflektera över sin ledarroll, tillämpa grundläggande principer för effektivt ledarskap, bygga starka relationer och etablera förtroende, samt integrera coachande kommunikation och hantera feedbackprocessen.

Avslutningsvis strävar utbildningen efter att deltagarna ska kunna integrera chefs- och ledarrollen för att skapa en holistisk och effektiv plattform för ledarskap.

KOPPLA ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL
Vår kurs fokuserar också på att fördjupa sambandet mellan din nuvarande arbetskontext och dina framtida mål.
Genom praktiskt arbete med färdigheter och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en skräddarsydd plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.
Ditt deltagande och nyförvärvade färdigheter kommer att spela en avgörande roll i att forma positiva förändringar i din verksamhet.

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

Målgrupp: För de som vill fördjupa och förbättra sina ledarskapsfärdigheter genom att integrera coachande metoder.

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter som sträcker sig över 12 till 16 veckor,  totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs