Självledarskap

Programmet självledarskap är skräddarsytt för att integrera och främja användningen av individuella styrkor och värderingar för att skapa en mer holistisk och autentisk personlig utveckling.
Modulerna

Varje modul sträcker sig över 2 timmar och planeras med cirka två veckors mellanrum. Detta innebär att programmet omfattar en period på ungefär 12 veckor. 

Lärandet 

Denna uppdelning är utformad för att ge dig som deltagare tillräckligt med tid att fördjupa dig i innehållet och reflektera över det du har lärt dig mellan varje modul.

Stöd & Support

Mellan modulerna finns chansen till individuellt stöd och support från mig som kursledare. Vi fokuserar på korta, effektiva och målinriktade samtal för att maximera ditt lärande.

De 6 modulerna i Steg 1

Modul 1: Självreflektion och Styrkeidentifiering
 • Självreflektion för att identifiera och förstå personliga styrkor och potential

 • Skapa en plan för att använda styrkorna i olika situationer

Modul 2: Värderingar och Mål
 • Utforska och definiera personliga värderingar och hur de påverkar målsättning

 • Koppla personliga mål till de värderingar som är viktiga

Modul 3: Kommunikation och Värderingar
 • Integrera värderingar i kommunikation för att öka tydlighet och äkthet

 • Utforska hur värderingar påverkar relationer och samarbete

Modul 4: Ledarskap baserat på Styrkor och Värderingar
 • Använda styrkebaserade ledarskapsmetoder för att leda med autenticitet

 • Skapa en ledarstil som är i linje med personliga värderingar

Modul 5: Implementering av Styrkor och Värderingar i Team
 • Använda styrkor och värderingar för att skapa en positiv arbetsmiljö och motiverat team

 • Integrera individuella styrkor och värderingar för att uppnå gemensamma mål

Modul 6: Planering utifrån Styrkor och Värderingar
 • Skapa en plan för personlig utveckling baserad på styrkor och värderingar

 • Framtidsplanering för personlig och yrkesmässig utveckling i enlighet med dessa grundläggande faktorer

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

Målgrupp: Individer som söker personlig utveckling, oavsett om de är formella ledare eller inte. Denna utbildning passar för enskilda som strävar efter att använda sina styrkor och värderingar för att vägleda sitt ledarskap och samarbete.

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter varannan vecka, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Här vill vi vara unika, vi strävar efter att ge dig en komplett och stöttande utbildningsupplevelse. Därför inkluderar vår kurs inte bara undervisning, utan även individuellt stöd och support från mig som kursledare under hela programmet.

Efter att du har avslutat kursen fortsätter vårt engagemang i din framgång. Vi kommer att hålla uppföljningssamtal efter 4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen, utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.