Självledarskap

Självledarskap är en individuell utbildning för dig som vill ta kontroll över din egen utveckling och framgång.

I dagens snabbt föränderliga och krävande arbetsmiljö är förmågan att leda sig själv en nödvändighet för framgång, både på individuell nivå och inom team och organisationer. Vår kurs i självledarskap är utformad för att hjälpa dig att upptäcka och utveckla de nyckelkompetenser som krävs för att ta kontroll över ditt eget liv och arbete.

Denna kurs är idealisk för individer på alla nivåer och inom alla branscher som strävar efter personlig och professionell utveckling. Vårt mål är att ge dig de verktyg och insikter som behövs för att ta kontroll över ditt eget liv och karriär och att bli den bästa versionen av dig själv.

Anmäl dig idag och börja din resa mot ett mer framgångsrikt och uppfyllande liv!

De 6 modulerna 

Modul 1: Självreflektion och Styrkeidentifiering
 • Självreflektion för att identifiera och förstå personliga styrkor och potential

 • Skapa en plan för att använda styrkorna i olika situationer

Modul 2: Värderingar och Mål
 • Utforska och definiera personliga värderingar och hur de påverkar målsättning

 • Koppla personliga mål till de värderingar som är viktiga

Modul 3: Kommunikation och Värderingar
 • Integrera värderingar i kommunikation för att öka tydlighet och äkthet

 • Utforska hur värderingar påverkar relationer och samarbete

Modul 4: Ledarskap baserat på Styrkor och Värderingar
 • Använda styrkebaserade ledarskapsmetoder för att leda med autenticitet

 • Skapa en ledarstil som är i linje med personliga värderingar

Modul 5: Implementering av Styrkor och Värderingar i Team
 • Använda styrkor och värderingar för att skapa en positiv arbetsmiljö och motiverat team

 • Integrera individuella styrkor och värderingar för att uppnå gemensamma mål

Modul 6: Planering utifrån Styrkor och Värderingar
 • Skapa en plan för personlig utveckling baserad på styrkor och värderingar

 • Framtidsplanering för personlig och yrkesmässig utveckling i enlighet med dessa grundläggande faktorer

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

Målgrupp: Individer som söker personlig utveckling, oavsett om de är formella ledare eller inte. Denna utbildning passar för enskilda som strävar efter att använda sina styrkor och värderingar för att vägleda sitt ledarskap och samarbete.

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter varannan vecka, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Här vill vi vara unika, vi strävar efter att ge dig en komplett och stöttande utbildningsupplevelse. Därför inkluderar vår kurs inte bara undervisning, utan även individuellt stöd och support från mig som kursledare under hela programmet.

Efter att du har avslutat kursen fortsätter vårt engagemang i din framgång. Vi kommer att hålla uppföljningssamtal efter 4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen, utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.