Regler och villkor


Välkommen till Beinfront AB:s Utbildningsregler och Villkor

Inledning:

Detta dokument utgör Beinfront AB:s regler och villkor för våra utbildningar. Det är av största vikt att du noggrant läser igenom dessa regler innan du accepterar din utbildningsplats för att undvika oklarheter och missförstånd. Genom att tacka ja till din utbildningsplats accepterar du nedanstående villkor. Vid frågor är du välkommen att kontakta Jörgen Boström, VD, på jorgen@beinfront.se eller ringa 0703–122211.

Allmänna Villkor:

Anmälan och Antagning:

 • Anmälningar tas emot fram till en vecka innan utbildningen i mån av plats och behandlas i turordning.

 • Du anses antagen när du har fått och accepterat en utbildningsplats. Tacka ja inom en vecka efter mottaget besked genom att svara via e-post till jorgen@beinfront.se.

 • Efter en vecka är överenskommelsen bindande.

 • Din utbildningsplats är personlig och kan inte överlåtas.

 • Utebliven närvaro resulterar i att platsen förverkas och kursavgiften återbetalas ej. Eventuell obetald kursavgift ska betalas.

Deltagande och Engagemang:

 • Deltagande på utbildningstillfällena är obligatoriskt, inklusive webbinarier.

 • Förväntat är aktivt deltagande i samtal, reflektioner och övningar under utbildningstillfällena.

 • Priserna på vår hemsida avser deltagaravgifter. Moms tillkommer, dock inte för livscoaching där moms ingår.

Betalningsvillkor:

 • Alla deltagaravgifter betalas mot faktura. Meddela fakturaadress vid anmälan.

 • Deltagaravgiften faktureras före kursstart med betalningstid på 15 dagar. Eventuella anmärkningar ska göras inom 8 dagar från faktureringsdatum.

 • Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 • Om hela utbildningsprogrammet blir inställt, återbetalas den inbetalda deltagaravgiften i sin helhet. Detta gäller endast för inställda utbildningsprogram i sin helhet, och inte för enstaka moduler eller sessioner.

Bokning:

 • Bokning görs direktkontakt med Beinfront via telefon eller e-post.

 • Vid bokning ska deltagaren skriva under en bekräftelse och returnera den per e-post med underskrift eller via svarsmail.

Ombokning och Avbokning:

 • Om du behöver ändra eller avboka din bokning, vänligen meddela oss skriftligen så snart som möjligt.

 • Avbokning inom en vecka från mottaget antagningsbesked är kostnadsfri.

 • Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan utbildningsstart debiteras en avbokningsavgift på 50% av kursavgiften.

 • Vid avbokning mindre än 30 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

Sjukdom:

 • Vid långvarig sjukdom kan hela den återstående delen av utbildningen flyttas till senare utbildningsstart inom två år mot läkarintyg.

 • Långvarig sjukdom ger också möjlighet till ombokning inom två år mot läkarintyg inom 30 dagar.

 • Vid avbokning på grund av sjukdom, vänligen kontakta oss omedelbart och bifoga ett läkarintyg. Vid läkarintyg som inkommer inom 30 dagar från avbokningsdatumet återbetalas 75% av kursavgiften.

Delvis genomförd kurs och Tillgodoräknande:

 • Intyg ges endast till deltagare som slutfört hela utbildningen med godkänt resultat.

Reservation för Förändringar:

 • Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in utbildningstillfällen vid oförutsedda omständigheter.

 • Ändringar meddelas deltagarna i förväg.

Force Majeure:

 • Vi ansvarar inte för händelser utanför vår kontroll som påverkar utbildningarna.

Kundnöjdhet:

 • Din tillfredsställelse är vår prioritet. Kontakta oss om du har synpunkter eller känner dig missnöjd.

Konfidentialitet:

 • Vi förväntar oss att medlemmar respekterar och upprätthåller konfidentialitet inom Beinfront Network.

Synpunkter på Regler och Villkor:

 • Skicka gärna synpunkter till jorgen@beinfront.se Vi tar dem i beaktande vid uppdateringar av våra villkor.

Tvistlösning:

 • Tvister ska avgöras i domstol enligt svensk lag.


Vänliga hälsningar,

Jörgen Boström, VD på Beinfront AB