Ledarskap Steg 2

Ledarskap Steg 2 är en individuell utbildning som riktar sig till erfarna chefer och ledare som antingen har genomfört Ledarskap Steg 1 eller besitter en etablerad bakgrund inom ledarskap

Genom sex avancerade moduler får du möjlighet att fördjupa din förståelse för ledarskap och utveckla avancerade färdigheter. Varje modul utforskar avancerade ledarskapsprinciper och tillämpningar, inklusive coachande kommunikation och effektiv feedbackhantering. Genom en kombination av teori och praktik säkerställs en holistisk inlärningsupplevelse där du uppmuntras att integrera dina nya kunskaper och färdigheter i ditt dagliga ledarskap.

Kursen består av sex moduler, var och en på cirka 2 timmar med två veckors mellanrum under en period på 12 - 16 veckor. Mellan modulerna finns möjlighet till individuell support från kursledaren för att maximera deltagarnas lärande. Dessutom inkluderas arbetsuppgifter mellan modulerna för att ge dig möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper i verkliga situationer.

Upptäck och fortsätt att utveckla din fulla ledarpotential med Ledarskap Steg 2.

De 6 modulerna:

Modul 1: Din roll som ledare och chef

I denna modul kommer du att integrera chefs- och ledarrollen på en hög nivå för att maximera din påverkan. Du kommer att utforska hur dessa två roller kompletterar varandra och hur du kan navigera dem för att uppnå organisatoriska mål.

Vidare kommer du att analysera hur du kan stödja och utveckla andra ledare inom organisationen, vilket kan inkludera mentorskap, coachning och skapande av utvecklingsplaner för dina kollegor.

Modul 2: Ledarskapets  principer

I denna modul kommer du att undersöka och applicera avancerade principer för effektivt ledarskap. Det kan innefatta koncept som systemtänkande, strategiskt tänkande och ledarskapets roll i organisatorisk förändring och innovation.

Du kommer också att analysera hur dessa principer stöder organisatoriska mål och hur de kan tillämpas på olika nivåer i organisationen för att främja tillväxt och framsteg.

Modul 3: Strategisk målplanering och utförande

I denna modul kommer du att utveckla strategisk målplanering för att uppnå organisatoriska framsteg. Det innebär att du kommer att lära dig att formulera tydliga och mätbara mål, identifiera strategier för att uppnå dem och skapa implementeringsplaner för att omvandla visioner till verklighet.

Du kommer att utforska olika metoder och verktyg för målplanering och utförande för att säkerställa att organisationens resurser och insatser används effektivt.

Modul 4: Att leda i förändring

I denna modul kommer du att lära dig att effektivt leda och stödja organisationen genom förändring. Det innebär att du kommer att utforska olika modeller för förändringsledning, lära dig att hantera motstånd och skapa en positiv förändringskultur inom organisationen.

Du kommer också att utveckla färdigheter för att kommunicera förändringsinitiativ och engagera medarbetare i förändringsprocessen för att säkerställa smidig implementering och acceptans.

Modul 5: Handlingsplaner i verkligheten

I denna modul kommer du att skapa och genomföra handlingsplaner för att uppnå strategiska mål. Det innebär att du kommer att identifiera konkreta åtgärder och resurser som krävs för att nå målen och skapa tidsramar och mätbara resultat för att utvärdera framstegen.

Du kommer också att lära dig att utvärdera och justera handlingsplaner baserat på verkliga resultat och förändringar i organisationens omgivning för att säkerställa att målen uppnås effektivt.

Modul 6: Din plattform som chef och ledare i framtiden

I denna modul kommer du att stärka din plattform som chef och ledare genom att integrera teori med praktik för maximal påverkan. Det innebär att du kommer att reflektera över din erfarenhet och kunskap som ledare och identifiera områden för personlig och professionell utveckling.

Du kommer också att skapa en personlig utvecklingsplan för att fortsätta bygga din plattform och säkerställa att du förblir relevant och effektiv i en föränderlig arbetsmiljö.

MÅL OCH SYFTE MED UTBILDNINGEN

Steg 2 i vår ledarskapsutbildning strävar efter att höja deltagarnas ledarskapskompetenser genom avancerade strategier. Målet är att:

Deltagarna ska integrera chefs- och ledarrollen för maximal påverkan, tillämpa avancerade principer för effektivt ledarskap, och utveckla strategisk målplanering för organisatoriska framsteg.

Fokus ligger även på att leda genom förändring, skapa och genomföra handlingsplaner samt stärka sin plattform som chef och ledare genom att integrera teori med praktik.

KOPPLA ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL
Vår kurs fokuserar också på att fördjupa sambandet mellan din nuvarande arbetskontext och dina framtida mål.
Genom praktiskt arbete med färdigheter och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en skräddarsydd plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.
Ditt deltagande och nyförvärvade färdigheter kommer att spela en avgörande roll i att forma positiva förändringar i din verksamhet.
TESTER

Full Range Leadership: Våra utbildningar fokuserar på Full Range Leadership, en modell för coachande ledarskap som anpassas efter situationen och teamets unika behov. Vi erbjuder ett test för att utforska din position på skalan av olika ledarskapsstilar.

Emotionell Intelligens: Vi erbjuder en test av din Emotionella Intelligens vilket ger dig en övergripande bild av dina emotionella färdigheter och stärker ditt ledarskap på en djupare nivå.

Dessa tester kan utföras antingen före eller under utbildningen, och ger dig möjlighet att förstå och stärka ditt ledarskap på en djupare nivå.

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

MÅLGRUPP: Erfarna chefer och ledare som redan har genomfört Ledarskapsutbildning - Steg 1 eller som har en etablerad bakgrund inom ledarskap.

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter som sträcker sig över 12 till 16 veckor, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Du behöver ha genomfört Stärk ditt ledarskap Steg 1, ha motsvarande utbildning eller motsvarande erfarenhet

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.