Leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef, är en individuell utbildning som riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och inflytande även om du inte har formell auktoritet eller position som chef. 

Programmet fokuserar på att utveckla färdigheter för att påverka och inspirera andra, oavsett hierarkisk position. Deltagarna lär sig kommunikationsstrategier, konflikthanteringstekniker och hur man bygger och stärker relationer för att driva förändring och nå mål i en organisation. Genom praktiska övningar och reflektion får deltagarna verktyg för att bli effektiva ledare och bidra till framgång, även utan en formell chefsposition.

Kursen består av sex moduler, var och en på cirka 2 timmar med två veckors mellanrum under en period på 12 veckor. Mellan modulerna finns möjlighet till individuell support från kursledaren för att maximera deltagarnas lärande. Dessutom inkluderas arbetsuppgifter mellan modulerna för att ge dig möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper i verkliga situationer.

Kontakta oss redan idag!

De 6 modulerna

Modul 1: Grunderna i coachande ledarskap
 • En introduktion till coachande ledarskap och dess distinkta skillnader från traditionellt ledarskap.

 • Utforskning av de specifika utmaningarna med att leda utan en formell chefstitel.

 • Betydelsen av coachande ledarskap för att skapa en motiverande arbetsmiljö och för att uppnå organisationens mål.

 • Presentation av teorier och modeller för att praktisera och implementera coachande ledarskap.

Modul 2: Att bygga förtroende och relationer
 • Betydelsen av förtroende och relationer i coachande ledarskap

 • Kommunikationstekniker för att bygga förtroende och stärka relationer med medarbetare

 • Övningar och rollspel för att praktisera att skapa förtroende och relationer i olika situationer

 • Delning av bästa praxis och erfarenheter från deltagarna

Modul 3: Att sätta upp mål och planera för framgång 
 • Processen för att hjälpa medarbetare att sätta upp och uppnå mål

 • Verktyg och tekniker för att stödja medarbetare i deras målplanering

 • Praktiska övningar för att tillämpa målsättningsprocessen

 • Reflektion över hur målplanering kan integreras i den coachande ledarstilen

Modul 4: Att lyssna och kommunicera effektivt
 • Vikten av aktiv lyssning i coachande ledarskap

 • Kommunikationstekniker för att effektivt lyssna och förstå medarbetarens perspektiv

 • Övningar och simuleringar för att förbättra lyssningsförmågan

 • Feedback och diskussion om utmaningar och framsteg med att bli en bättre lyssnare

Modul 5: Att ge och ta emot feedback
 • Betydelsen av konstruktiv feedback i coachande ledarskap

 • Tekniker för att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt

 • Praktiska övningar för att ge och ta emot feedback i olika scenarier

 • Reflektion över feedbackprocessen och utmaningar som kan uppstå

Modul 6: Att utveckla en coachande ledarskapsstil
 • Sammanfattning och integrering av coachande ledarskap i den egna ledarstilen

 • Utvecklingsplan för att fortsätta förbättra coachande ledarskap

 • Diskussion och erfarenhetsutbyte om hur man kan skapa en kultur som stödjer coachande ledarskap i organisationen

 • Avslutning och utdelning av kursintyg

SYFTET MED UTBILDNINGEN

Att rusta dig med de nödvändiga färdigheterna för att odla en coachande ledarstil och leda utan att inneha en formell chefstitel.

Genom att fokusera på coachande ledarskap kommer du att kunna leda och motivera ditt team på ett framgångsrikt sätt, även utan en formell chefsposition.

Genom att integrera dessa färdigheter kommer du att kunna skapa en kultur av engagemang, självgående team och öppen dialog, vilket resulterar i ökad prestation och samarbete.

MÅLET MED UTBILDNINGEN

Introducera dig till grundläggande principer inom coachande ledarskap för att effektivt leda och inspirera, även utan en formell chefsposition.

Genom att integrera coachande metoder kommer du att kunna guida och motivera ditt team på ett effektivt sätt.

Genom att skapa en miljö av öppen kommunikation och positivt samarbete kommer du att skapa varaktig framgång genom ditt ledarskap

UPPLÄGG

PLATS: Distans eller fysiskt

KURSSTART: Enligt överenskommelse

KURSLÄNGD:  Ca 12 veckor, en modul a´120 minuter varannan vecka.

MÅLGRUPP: De som leder utan att vara formell chef

KRAV: Inga förkunskaper krävs

UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.