Kundcentrerad försäljning

Vårt synsätt på framgångsrik försäljning grundar sig på skapandet av meningsfulla relationer och att guida och utmana kunderna mot bästa möjliga lösning.

Under våra intensiva 12-16 veckor kommer vår utbildning att ge dig de strategier och verktyg som behövs för att lyssna, förstå och kommunicera med kunderna på ett sätt som skapar värde. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren säljare kommer vår kurs att utrusta dig med färdigheter för att öka försäljningen och bygga starkare relationer med dina kunder. Under utbildningen kommer du även att lära dig att balansera en empatisk och kundcentrerad approach med att vara lite mer utmanande och proaktiv för att möta och övervinna kundens behov och utmaningar på ett effektivt sätt.

Denna utbildning passar perfekt för säljteam som vill förbättra sina resultat och samarbete. Genom att lära er att tydligt definiera kundens mål, utforska den aktuella verkligheten, identifiera möjligheter och skapa en handlingsplan för vägen framåt, samt utmana kunden på ett konstruktivt sätt, kommer ni att bli bättre rustade att guida era kunder genom köpprocessen på ett strukturerat och effektivt sätt.

Kontakta oss redan idag för att anmäla dig och ditt säljteam!

Modulerna:

Modul 1: Introduktion till Kundcentrerad Försäljning
 • Översikt över kursen och dess mål

 • Vad är Kundcentrerad Försäljning och varför är det viktigt inom försäljning?

 • Grundläggande principer för att centrera försäljningsstrategin kring kundens behov och önskemål


Modul 2: Förstå kundens behov och utmaningar
 • Vikten av att lyssna aktivt och empatiskt för att förstå kundens behov och utmaningar

 • Verktyg och tekniker för att identifiera och analysera kundens behov och utmaningar

 • Hur man skapar förtroende och fördjupar relationen med kunden genom förståelse och empati

Modul 3: Bygga långsiktiga kundrelationer
 • Fördelar med att bygga och behålla långsiktiga kundrelationer

 • Tekniker för att skapa kundlojalitet och förbättra kundupplevelsen

 • Strategier för att följa upp och vårda kundrelationer över tid

Modul 4: Effektiv kommunikation och kundinteraktion
 • Strategier för att kommunicera tydligt och effektivt med kunderna

 • Väsentliga färdigheter för att hantera kundinteraktioner på ett professionellt sätt

 • Användning av öppna och coachande frågor för att djupdyka i kundens behov och önskemål

 • Balansering av en empatisk och kundcentrerad approach med att vara lite mer utmanande och proaktiv för att möta och övervinna kundens behov och utmaningar på ett effektivt sätt

Modul 5: Hantering av utmaningar och motstånd
 • Att identifiera och hantera utmaningar som kan uppstå under kundinteraktioner

 • Strategier för att hjälpa kunder att övervinna motstånd och hinder

 • Effektiv konflikthantering och etablering av en positiv feedbackkultur

Modul 6: Implementering och uppföljning
 • Planering för implementering av kundcentrerade metoder och tekniker i det dagliga försäljningsarbetet

 • Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av framsteg för att säkerställa långsiktig utveckling

 • Skapande av en personlig handlingsplan för att fortsätta utvecklas som en kundcentrerad säljare och förbättra resultatet över tid

SYFTET MED PROGRAMMET
 • Syftet med denna kurs är att utbilda och inspirera deltagarna till att omfamna en kundcentrerad inställning och strategi inom försäljning.

 • Genom att lägga fokus på att skapa värde för kunderna och bygga starka, långsiktiga relationer, kommer deltagarna att kunna öka sin försäljning, förbättra kundnöjdheten och stärka sitt varumärke.

 • Genom att tillhandahålla praktiska verktyg och strategier kommer kursen att rusta deltagarna med de färdigheter som krävs för att navigera framgångsrikt genom det föränderliga och konkurrensutsatta försäljningslandskapet.

MÅLET MED PROGRAMMET
 • Målet med denna kurs är att utrusta deltagarna med verktyg och färdigheter för att effektivt tillämpa en kundcentrerad strategi inom försäljning.

 • Genom att lägga tonvikten på att förstå och tillgodose kundens behov och önskemål på bästa möjliga sätt, kommer deltagarna att kunna skapa mer meningsfulla och lönsamma kundrelationer.

 • Genom praktiska övningar och strategier kommer deltagarna att lära sig att öka försäljningen och stärka förtroendet hos sina kunder, vilket i sin tur leder till långsiktig affärsframgång.

KOPPLA NUVARANDE ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL

Vi hjälper dig att koppla ditt nuvarande arbete till dina framtida mål. Genom praktiskt arbete och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.

Ditt deltagande och nya färdigheter kommer att vara viktiga för att göra positiva förändringar i din verksamhet.

Upplägg

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

MÅLGRUPP: KAM (Key account managers), försäljningschefer, kundtjänstchefer, fältsäljare, innesäljare och kundansvariga

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter, som sträcker sig över 12 till 16 veckor, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Det krävs inga specifika förkunskaper för att delta i detta program. 

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

Uppföljning

Vi strävar efter att ge dig en skräddarsydd och fortsatt stödjande utbildningsupplevelse. Utöver kursinnehållet erbjuder vi individuell handledning och coachning mellan modulerna, där vi tillsammans arbetar för att säkerställa att du får maximalt värde av kursen.

Efter avslutad utbildning fortsätter vårt engagemang för din framgång. Du kommer att ha möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din dagliga praktik som en kundcentrerad säljare.