HÅLLBARHETSPOLICY
Vi på Beinfront AB är engagerade i att minska vår påverkan på miljön och att främja hållbarhet i vår verksamhet. Företagets mål är att upprätthålla en hög standard för socialt ansvar och att arbeta för en hållbar framtid för alla.

Därför har vi upprättat följande hållbarhetspolicy:

Miljö: Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att minimera vår energiförbrukning och använda resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi arbetar för att minska utsläppen i vår verksamhet. Vi arbetar också för att minska mängden avfall som vi genererar och att återanvända och återvinna material där det är möjligt.

Socialt ansvar: Vi erkänner vårt ansvar gentemot samhället och att främja socialt ansvar genom att säkerställa att vi har en trygg och inkluderande arbetsplats för våra anställda. Vi följer en strikt etisk standard i alla våra affärsverksamheter och strävar efter att stödja samhällen och organisationer som bidrar till en bättre framtid för alla.

Ekonomiskt ansvar: Vi arbetar för att säkerställa att vi är ekonomiskt hållbara och att vi har en positiv inverkan på vår lokala och globala ekonomi. Vi arbetar för att stödja lokala företag och samhällen genom att samarbeta med leverantörer som delar vår vision om hållbarhet och genom att delta i lokala initiativ för hållbarhet och socialt ansvar.

Öppenhet och kommunikation: Vi tror på öppenhet och kommunikation för att främja hållbarhet. Vi kommunicerar vår hållbarhetspolicy till våra anställda, kunder, leverantörer och allmänheten. Vi försöker vara öppna och transparenta i våra verksamheter och strävar ständigt efter att förbättra vår hållbarhetsprestation genom att samarbeta med intressenter och driva förändring.

Vi ser denna hållbarhetspolicy som en grund för vårt hållbarhetsarbete och vi kommer att arbeta för att uppfylla den genom att sätta mål och följa upp vår prestation regelbundet. Vi tror att genom att bedriva en hållbar verksamhet kan vi göra en positiv inverkan på miljön och samhället som helhet.

Jörgen Boström, VD och grundare av Beinfront AB