Prisinformation för våra tjänster

Här finner du detaljerad information angående kostnader och investeringar för våra olika utbildningar och tjänster.

Vänligen notera att samtliga priser är exklusive moms. Dessutom ingår inte andra kostnader, såsom resor, restid, möten utanför utbildningens/programmets ramar och övriga förberedelser, i dessa priser. Kostnaden för kommer att faktureras innan kursstart eller enligt överenskommelse. (gäller ej ledarstöd, mentorskap och teambuilding)

Vi ser fram emot att bistå dig med våra tjänster och svara på eventuella frågor du kan ha gällande prissättningen.

Ledarskapsprogrammen

 • Ledarskap Steg 1
  30,000 SEK

  För nytillträdda chefer och ledare som som strävar efter att utveckla sitt ledarskap

 • Ledarskap Steg 2
  30,000 SEK

  För erfarna chefer och ledare som redan har genomfört ledarskapsutbildning - Steg 1 eller motsvarande. 
  Test för Full Range Leadership  och Test för Emotionell Intelligens ingår.

 • Chefskap Steg 1
  30,000 SEK

  Denna utbildning är skräddarsydd för nytillträdda chefer som är i starten av sin ledarskapsresa.

 • Chefskap Steg 2
  30,000 SEK

  Denna utbildning vänder sig till de som redan har genomfört Chefsutbildning Steg 1 eller har motsvarande erfarenhet.
  Test för Full Range Leadership och Test för Emotionell Intelligens ingår. 

 • Exklusiv Chef och ledarutbildning
  127, 500 SEK

  Detta paket kombinerar det bästa av Chef- och Ledarskap och erbjuder en djupgående ledarskapsresa skräddarsydd för att maximera både din professionella och personliga utveckling. Rekommenderad varaktighet för programmet är cirka 2 år.

  Prisjustering: Vid bokning av hela paketet erbjuds en 10 % prisrabatt.

  I paketet ingår Chefskap Steg 1, Ledarskap Steg 1, Chefskap Steg 2 och Ledarskap Steg 2, tester för Full Range Leadership och Emotionell Intelligens, samt en 360-graders utvärdering. 
  Dessutom inkluderas en Digital Workbook, Stöd & Support under hela utbildningen samt ett Diplom/Intyg för varje steg.


  Kostnaden kan också delas upp per utbildning, vilket ger dig flexibilitet och anpassningsbarhet.

 • Ledarstöd 25 
  62,500 SEK

  Ledarstöd för en kontinuerlig och anpassad ledarskapsutveckling och support över tid. En tidbank 25 timmar att fördela på max 6 månader. (timpris 2 500 SEK)

 • Ledarstöd 50
  115,000 SEK

  Ledarstöd för en kontinuerlig och anpassad ledarskapsutveckling och support över tid. En tidbank på 50 timmar att fördela på max 12 månader. (timpris 2 300 SEK)

Specialprogrammen

 • Ny som chef
  30,000 SEK

  För chefer som kommer att anta chefspositioner inom organisationen

 • Leda utan att vara chef 
  30,000 SEK

  För dig som vill utveckla ditt ledarskap utan att ha en formell chefsposition

 • Stärk dina kundrelationer
  30,000 SEK

  För dig som jobbar med försäljning och kundhantering, KAM säljchefer och säljare.

 • Att ta projekt i mål
  30,000 SEK

  För dig som strävar efter att effektivt slutföra projekt med framgång.

 • Att leda på distans
  30,000 SEK

  För dig som behöver utveckla sina färdigheter för att leda och hantera distansarbetande team.

 • Självledarskap
  30,000 SEK

  För dig som vill förbättra din förmåga att leda dig själv och samtidigt öka medvetenheten om hur dina handlingar och beteende påverkar andra.

 • Teambuildning Workshop Heldag
  26 250 SEK

  Aktiviteter och träning under en heldag för att stärka teamets samarbete och prestation. 
  Skräddarsytt och anpassat upplägg enligt överenskommelse med kund.

 • Teambuildning Workshop Halvdag
  13 125 SEK

  Aktiviteter och träning under en halvdag för att stärka teamets samarbete och prestation. 
  Skräddarsytt och anpassat upplägg enligt överenskommelse med kund.


 • Mentorskap
  Pris enl. ök

  Mentorskapsprogram för kontinuerlig support och löpande samtal för personlig utveckling i ditt ledar -chefskap

Ledarstöd & Mentorskap

 • Ledarstöd 50
  115,000 SEK

  Ledarstöd för en kontinuerlig och anpassad ledarskapsutveckling och support över tid. En tidbank på 50 timmar att fördela på max 12 månader. (timpris 2 300 SEK)

Samtalscoaching

 • Samtalscoaching 
  5 samtal: 6 000 SEK

  Samtalscoaching - din väg till att nå dina personliga och professionella mål genom stödjande och vägledande coachsamtal. 
  Varje samtal varar i 60 minuter och en serie om minst 5 samtal rekommenderas för optimal utveckling. Gäller endast för privata kunder.
  Priset per enskild session är 1 400 kr inklusive moms. 


Övrigt

 • Full Range Leadership 
  2,500 SEK

  Test för Full Range Leadership (inkl. 90 min samtal)

 • Emotionell Intelligens
  2,500 SEK

  Test för Emotionell Intelligens (inkl. 90 min samtal)

 • 360-graders utvärdering
  2,500 SEK

  En 360-graders utvärdering samlar in feedback från chefer, kollegor och underordnade för att ge en mer nyanserad bild av en individs prestation, ledarskap och utvecklingsbehov.  (inkl. 90 min samtal)

 • Extra moduler
  5,000 SEK

  Att inkludera fler moduler är inte ovanligt. Det kan vara en speciell modul som du som ledare har behov av. 
  Programmet kan också inledas eller avslutas med en extra modul där deltagarna arbetar med företagets mål, visioner och värderingar.