Mentorskapsprogram

Syftet med detta mentorskapsprogram är att erbjuda löpande stöd och vägledning till chefer och ledare med målet att hjälpa dem utveckla sina ledarskapsfärdigheter, främja personlig tillväxt och stärka deras professionella utveckling.

Programmet bygger på samarbete och erfarenhetsutbyte mellan mentorer och mentorer, vilket främjar en fördjupad förståelse av ledarskap och organisationens mål.

Syftet med mentorskapet
 • Utveckla ledarskapsfärdigheter och påverkanskraft.

 • Främja personlig tillväxt och stärka professionell utveckling.

 • Förstå djupgående ledarskap och dess påverkan på organisationen.

Mål med Mentorskapet:
 • Bygga en stark chefsplattform för ökat inflytande.

 • Förbättra kommunikation, feedbackförmåga och ledarskapskompetens.

 • Integrera positiv förändring och stödja organisationens mål.

Resultat av Mentorskapet:
 • Ökad ledarskapskompetens och påverkanskraft.

 • Bättre förståelse av organisationens mål och hur man kan stödja dem.

 • Personlig tillväxt och erfarenhetsutbyte med mentor

Upplägg för mentorskapsprogrammet

Plats: Online eller på plats

Kursstart: Programmet inleds enligt överenskommelse och är skräddarsytt för varje individ.

Kursupplägg: Programmet erbjuder flexibilitet för att möta individuella behov:

Korttids-ledarstödsprogram: Vanligtvis 10-20 timmar.

Långtids-ledarstödsprogram: Vanligtvis 30-60 timmar.

Prenumeration av ledarstöd: Maximalt 10 timmar per månad för förutsägbarhet och hög kvalitet. Anpassningar är möjliga vid ökat behov.

Målgrupp: Mentorskapsprogrammet riktar sig till chefer och ledare på olika nivåer inom organisationen.

Krav: För att delta i detta mentorskapsprogram krävs det att du har genomfört "Stärk ditt ledarskap Steg 1 och 2" eller motsvarande utbildning som en grundläggande förberedelse.

Support & Uppföljning

 • Som din mentor kommer jag att vara ditt stöd under hela programmet. Du kommer att ha möjlighet att ställa frågor, diskutera utmaningar och få råd direkt från mig.

 • Vi kommer att ha regelbundna uppföljningssessioner där vi kan gå igenom dina framsteg och identifiera områden där du kan utvecklas ytterligare.

 • Mitt mål är att ge dig den individuella support du behöver för att nå dina mål och maximera din inlärning. Tillsammans kommer vi att skapa en meningsfull och givande mentorskapsupplevelse!


Investering och fakturering:

Investeringen i ditt mentorskapsprogram är 2 500 kr per timme exklusive moms och kan fördelas löpande, vanligtvis månadsvis. Detta ger en bekymmersfri och förutsägbar hantering av kostnaderna under hela din mentorskapsresa.

Programmets längd och omfattning skräddarsys efter dina specifika behov och mål. Faktureringen sker därför löpande och flexibelt, vilket gör att det anpassas efter programmets varaktighet och innehåll.

Du har möjlighet att säga upp ditt mentorskapsprogram med en uppsägningstid om 30 dagar från det att uppsägningen mottagits.

Vi prioriterar flexibilitet och vill säkerställa att programmet anpassas efter dina behov och mål.