Mentorskap

Välkommen till vårt mentorskapsprogram! Vårt mentorskapsprogram är en plattform som strävar efter att stödja och guida chefer och ledare genom deras professionella och personliga utvecklingsresor.
Genom ett samarbete mellan mentorer och adepter skapar vi en trygg och öppen miljö där erfarenhetsutbyte och vägledning står i fokus.

Syftet med Mentorskapet: Vårt främsta mål är att skapa en trygg och stödjande miljö där både personlig och professionell utveckling kan blomstra. Genom öppen kommunikation och utbyte av erfarenheter strävar vi efter att uppmuntra till ökad medvetenhet kring individuell ledarskapsstil och plattform.

Mål med Mentorskapet: Vårt främsta mål är att skapa en trygg och stödjande miljö där både personlig och professionell utveckling kan blomstra. Genom öppen kommunikation och utbyte av erfarenheter strävar vi efter att uppmuntra till ökad medvetenhet kring individuell ledarskapsstil och plattform.

Resultat av Mentorskapet: Genom vår mentorskapsprocess strävar vi efter att uppnå ökad medvetenhet om det egna ledarskapet och dess påverkanskraft. Dessutom erbjuder vi möjligheten till personlig tillväxt och värdefullt erfarenhetsutbyte med mig som mentor.

Min strävan är att vårt mentorskapsprogram ska vara din pålitliga kompass på vägen mot att uppnå ditt fulla ledarskapspotential.

Jörgen Boström

Upplägg för mentorskapsprogrammet

Plats: Online, via telefon eller på plats

Kursstart: Programmet inleds enligt överenskommelse och är skräddarsytt för varje individ.

Kursupplägg: Programmet erbjuder flexibilitet för att möta individuella behov:

Målgrupp: Mentorskapsprogrammet riktar sig till chefer och ledare på olika nivåer inom organisationen.

Krav: Inga krav

Support

Som din mentor är det min roll att vara din pålitliga stöttepelare genom hela programmet. Jag står redo att svara på dina frågor, utforska utmaningar och erbjuda råd direkt till dig.

Vanligtvis är det du som bestämmer agendan eller ämnet för våra samtal, men tillsammans har vi möjlighet att identifiera områden som vi kan utforska ytterligare under vår resa.

Mitt övergripande mål är att erbjuda dig den individuella support som behövs för att du ska nå dina mål och optimera din inlärning. Tillsammans strävar vi efter att skapa en meningsfull och givande mentorskapsupplevelse!


Övrigt

Programmets längd och omfattning skräddarsys efter dina specifika behov och mål. Faktureringen sker därför löpande, vanligtvis månadsvis.

Du har möjlighet att säga upp ditt mentorskapsprogram med en uppsägningstid om 30 dagar från det att uppsägningen mottagits.

Vi prioriterar flexibilitet och vill säkerställa att programmet anpassas efter dina behov och mål.