Utforska och förstå dina ledarskapsfärdigheter genom våra tester.


Tester och utvärderingar

  • Test: Full Range Leadership:

    Med Full Range Leadership-testet får du insikter om din unika ledarstil. (inkl. 90 min samtal)

  • Test: Emotionell Intelligens:

    Vårt Emotionella Intelligens-test ger dig en förståelse för din förmåga att hantera känslor. (inkl. 90 min samtal)

  • 360-graders utvärdering

    En 360-graders utvärdering samlar in feedback från chefer, kollegor och underordnade för att ge en mer nyanserad bild av en individs prestation, ledarskap och utvecklingsbehov. (inkl. 90 min samtal)

Full Range Leadership Test:

Vårt Full Range Leadership-test är utformat för att analysera och bedöma dina ledarskapsfärdigheter enligt den välrenommerade Full Range Leadership-modellen. Genom att mäta din förmåga inom transformationellt, transaktionellt och laissez-faire-ledarskap ger detta test dig insikter för att stärka och utveckla din ledarstil.

Ta testet för att öka din medvetenhet om dina styrkor och områden för förbättring inom ledarskapet. Dessutom inkluderar testet en 90-minuters konsultation för att diskutera resultaten och få personlig vägledning.

Testet är exklusivt tillgängligt för deltagare som går en av våra utbildningar eller program. 

Observera att testet inte är vetenskapligt grundat men fungerar som en användbar guide för självutvärdering och personlig tillväxt


360 Graders Utvärdering:

Vår 360-graders utvärdering är en omfattande process där vi samlar in feedback från olika källor, inklusive chefer, kollegor och underordnade, för att ge dig en djupgående förståelse för din prestation och ledarskapsstil. Genom att involvera flera perspektiv och erfarenheter kan du få en mer nyanserad bild av dina styrkor, utvecklingsområden och hur du uppfattas av andra i din organisation.

Denna utvärderingsprocess är designad för att vara både konstruktiv och användbar för din personliga och professionella tillväxt. Genom att få feedback från olika nivåer och funktioner inom organisationen kan du identifiera mönster och trender i din prestation och ledarskap.

Efter att ha genomfört 360-graders utvärderingen erbjuder vi en följande 90-minuters samtalssession. Under detta samtal får du möjlighet att utforska och förstå resultaten från utvärderingen, samt skapa en handlingsplan för att stärka och utveckla din ledarskapsfärdigheter.

Denna utvärderingsprocess är en integrerad del av våra ledarskapsutbildningar och program, och syftar till att stödja din kontinuerliga tillväxt och framgång som ledare i din organisation.

Observera att testet inte är vetenskapligt grundat men fungerar som en användbar guide för självutvärdering och personlig tillväxt.

Emotionell Intelligens Test:

Vårt Emotionell Intelligens-test fokuserar på att utvärdera och förstå din förmåga att hantera och tolka känslor, både hos dig själv och i andra. Genom att använda Beinfronts Emotionell Intelligens-test får du en analys av dina emotionella färdigheter. Utforska och utveckla din emotionella intelligens för att förbättra ditt mellanmänskliga samspel, beslutsfattande och ledarskap.

Ta testet för att öka din medvetenhet och stärka ditt emotionella intelligenskapital. Dessutom inkluderar testet en 90-minuters konsultation för att diskutera resultaten och få personlig vägledning.

Testet är exklusivt tillgängligt för deltagare som går en av våra utbildningar eller program. 

Observera att testet inte är vetenskapligt grundat men fungerar som en användbar guide för självutvärdering och personlig tillväxt.


Vad är Full Range Leadership?

Full Range Leadership, skapat av Bass och Avolio, är en mångsidig modell som omfattar olika ledarstilar, från det visionära och inspirerande "Transformationella" ledarskapet till det mer avslappnade och tillåtande "Låt-gå-ledarskapet" (Laissez-faire). Modellen betonar vikten av att anpassa ledarskapsstilen efter situationen och teamets behov.

1. Transformationellt Ledarskap:

Transformationellt ledarskap fokuserar på att inspirera och motivera teamet genom att skapa en stark vision och entusiasm för att uppnå gemensamma mål. Ledaren fungerar som en mentor, stärker medarbetarna och främjar en kultur av kreativitet och kontinuerlig förbättring.

2. Transaktionellt Ledarskap:

Inom transaktionellt ledarskap sätter ledaren tydliga förväntningar och etablerar en struktur för belöningar och påföljder baserat på individens prestationer. Det handlar om att bygga och upprätthålla ordning och effektivitet genom klara riktlinjer och incitament.

3. Låt-gå-Ledarskap (Laissez-faire):

Låt-gå-ledarskapet innebär att ledaren ger mycket frihet och självständighet till teamet. Här tillåts medarbetarna att fatta egna beslut och ta ansvar för sina arbetsuppgifter. Ledaren agerar som en resurs och stöd istället för att diktera arbetsprocessen.