Exklusiv Chef & Ledarutbildning

Välkommen till vårt exklusiva Chef & Ledarskapsprogram!

Upplev den ultimata kombinationen av Chefskap Steg 1 och 2 samt Ledarskap Steg 1 och 2, skräddarsydd för att maximera din professionella och personliga tillväxt över en tvåårsperiod. Med 24 noggrant utformade moduler under 2 år, tar detta program dig på en djupgående resa genom alla aspekter av ledarskap, från grundläggande principer till avancerade strategier.

Det är EXKLUSIVT - designat för att passa dina behov och mål perfekt. Vi rekommenderar starkt att du ger dig själv den tiden för att verkligen integrera kunskapen och utveckla dina ledarskapsfärdigheter på ett hållbart sätt.

Detta program riktar sig främst till:

 • Nuvarande chefer och ledare som strävar efter att förbättra och fördjupa sina ledarskapsfärdigheter.

 • Ambitiösa yrkesverksamma som siktar på att ta nästa steg i sin karriär genom att förvärva avancerade ledarskapskompetenser.

 • Organisationer som vill investera i sina ledare och säkerställa en långsiktig framgång genom att ge dem tillgång till högkvalitativ och skräddarsydd ledarutveckling.

 • Denna utbildning är utformad för att möta behoven hos de som är dedikerade till att uppnå stor kompetens och framgång både på individuell nivå och inom sina organisationer.

Anmäl intresse nu och ta första steget mot att bli den ledare du förtjänar att vara!

Chef Steg 1

Modul 1: Din roll som chef 

Modul 2: Grundläggande chefsprinciper 

Modul 3: Att bygga  arbetsrelationer

Modul 4: Tydlig kommunikation som chef

Modul 5: Hantera prestationsfeedback

Modul 6: Din plattform som chef


Ledare Steg 1

Modul 1: Din roll som ledare

Modul 2: Ledarskapets grundläggande principer

Modul 3: Bygga starka relationer och skapa förtroende

Modul 4: Coachande kommunikation i ledarrollen

Modul 5: Att ge och ta emot feedback

Modul 6: Din plattform som chef och ledare


Chef Steg 2

Modul 1: Din roll som chef och ledare 

Modul 2: Att fatta beslut

Modul 3: Emotionell intelligens i ledarskapet

Modul 4: Operativ eller delegerande chef

Modul 5: Innovation och förändringsledning

Modul 6: Din plattform som chef och ledare

Ledare Steg 2

Modul 1: Din roll som ledare och chef 

Modul 2: Ledarskapets principer 

Modul 3: Strategisk målplanering och utförande

Modul 4: Att leda i förändring

Modul 5: Handlingsplaner i verkligheten

Modul 6: Chefs och ledarskap i praktiken och din plattform som chef och ledare

SYFTET 

Vår exklusiva tvååriga ledarskapsutbildning har ett klart syfte:

Holistisk UtvecklingOdla ledare med både stark yrkeskompetens och djup personlig förståelse. Främja coachande ledarskapsprinciper för en positiv arbetsmiljö.

Avancerad Kompetens: Utveckla avancerade ledarskapsfärdigheter genom strategiskt tänkande och effektiv förändringsledning. Ge verktyg för att navigera genom komplexa situationer och leda team till framgång.

Kontinuitet i Lärandet: Erbjuda en strukturerad inlärningsresa med kontinuitet och fördjupning mellan moduler. Möjliggöra reflektion, tillämpning och kontinuerlig tillväxt för deltagarna.

Individuell Uppföljning: Ge personligt stöd mellan moduler för att säkerställa individuell framgång. Skapa en trygg och stödjande miljö för gemensam utveckling.

MÅLET 

Vår exklusiva tvååriga ledarskapsutbildning strävar efter att uppnå följande övergripande mål:

Helhet och Djup: Bygga en solid grund för holistisk ledarskapsutveckling. Främja personlig och professionell mognad för en komplett ledarskapsresan.

Strategisk Kompetens: Utveckla avancerade ledarskapskompetenser för att möta dagens och framtidens utmaningar. Integrera strategiska insikter och beslutsfattande för att leda i komplexa situationer.

Företagskulturell Påverkan: Förstå och påverka företagskulturen genom ledarskapets roll. Skapa en positiv och stöttande arbetsmiljö för maximal prestation och engagemang.

Kontinuerlig Tillämpning: Erbjuda en strukturerad inlärningsupplevelse över tid för kontinuerlig tillämpning av ny kunskap. Integrera lärandet mellan moduler för att stärka och förankra kunskapen.

Personlig Tillväxt och Ledarskapsinverkan: Främja personlig tillväxt genom reflektion och självledarskap. Bemyndiga deltagare att bli ledare som inspirerar och påverkar positivt.

DETTA INGÅR
 • Ledarskap Steg 1

 • Chefskap Steg 1

 • Ledarskap Steg 2

 • Chefskap Steg 2


 • 360 Graders Utvärdering 

 • Test Full Range Leadership

 • Test Emotionell Intelligens

 • Stöd & Support under hela utbildningen

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start för varje del enligt överenskommelse. Observera att programmet sträcker sig över en tvåårsperiod.

Målgrupp: Detta exklusiva Chef & Ledarutbildningsprogram vänder sig till:

 • Nuvarande chefer och ledare som vill förbättra sina färdigheter.

 • Ambitiösa yrkesverksamma som strävar efter karriärutveckling.

 • Organisationer som investerar i sina ledare för långsiktig framgång.

KURSUPPLÄGG: Ett individuellt program som omfattar 4 utbildningar. Varje utbildning består av 6 moduler à 120 minuter varannan vecka, vilket ger totalt 12 timmars utbildning per utbildning.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Ett intyg utfärdas efter varje genomförd och godkänd kurs, vilket markerar din framsteg och kompetens inom ledarskap.

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att skapa en unik och djupgående utbildningsupplevelse som sträcker sig över två år. Vår kurs omfattar inte bara traditionell undervisning; den inkluderar även möjligheten till kontinuerligt individuellt stöd och support från mig mellan modulerna. Genom korta, effektiva, och målinriktade samtal arbetar vi tillsammans för att maximera ditt lärande.

Efter avslutat tvåårsprogram fortsätter vårt engagemang för din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den som en coachande ledare i din dagliga verksamhet. Vi strävar efter att stödja din långsiktiga utveckling och säkerställa att dina nya färdigheter blir en naturlig del av ditt ledarskap.