Chefskap Steg 1

Chefsutbildning Steg 1 är en individuell utbildning som vänder sig främst till nytillträdda chefer och ledare som står i början av sin chefskarriär.

Utforska och förbättra olika aspekter av din chefs- ledarroll med hjälp av expertråd och praktiska verktyg. Genom reflektion och interaktiva övningar hjälper vi dig att definiera din chefsroll, utveckla grundläggande principer för effektivt ledarskap, bygga starka arbetsrelationer, förbättra din kommunikationskompetens, hantera feedback och etablera en stabil plattform för ditt ledarskap. Med vårt program får du möjlighet att växa och utvecklas som ledare. 

Kursen består av sex moduler, var och en på cirka 2 timmar med två veckors mellanrum under en period på 12 - 16 veckor. Mellan modulerna finns möjlighet till individuell support från kursledaren för att maximera deltagarnas lärande. Dessutom inkluderas arbetsuppgifter mellan modulerna för att ge dig möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper i verkliga situationer.

Upptäck och utveckla din fulla ledarpotential med Chefskap Steg 1.

De 6 modulerna:

Modul 1: Din roll som chef 

Utforska och definiera din chefsroll inom organisationen genom att analysera och reflektera över dina uppgifter och förväntningar som chef.

Genom att identifiera dina specifika ansvarsområden och förväntningar kan du skapa en klar och tydlig vision för din ledarroll som kommer att guida ditt arbete och beslut.

Modul 2: Grundläggande chefsprinciper 

Förstå och tillämpa grundläggande principer för effektivt chefskap genom att undersöka ledarskapsstrategier som är grundläggande för framgång.

Detta kan inkludera koncept som att skapa en positiv arbetskultur, delegera uppgifter effektivt och motivera ditt team för att uppnå gemensamma mål.

Modul 3: Att bygga arbetsrelationer

Lär dig att bygga starka och ömsesidigt givande arbetsrelationer genom att utforska olika verktyg och tekniker för att främja samarbete inom teamet.

Detta kan innefatta att utveckla lyssnande färdigheter, hantera konflikter konstruktivt och skapa en miljö där alla känner sig sedda och värderade.

Modul 4: Effektiv kommunikation som chef

Förbättra din kompetens som chef inom kommunikation genom att lära dig att kommunicera tydligt och effektivt med olika intressenter.

Detta kan innefatta att behärska olika kommunikationsmetoder och anpassa din kommunikationsstil efter situationen och mottagaren för att säkerställa tydlighet och förståelse.

Modul 5: Hantera feedback

Förstå vikten av konstruktiv feedback i ledarskapet och utveckla färdigheter för att ge och ta emot feedback på ett positivt sätt.

Detta kan inkludera att skapa en kultur där feedback ses som en möjlighet till lärande och förbättring, och att använda feedback som ett verktyg för personlig och professionell utveckling.

Modul 6: Din plattform som chef

Skapa en stark grund och tydlig plattform för din chefsroll genom att reflektera över dina värderingar och hur de påverkar din ledarstil.

Detta kan innebära att definiera din ledarfilosofi, identifiera dina styrkor och utvecklingsområden, och skapa en strategi för kontinuerlig personlig och professionell tillväxt som chef.

SYFTE OCH MÅL

Utbildningen siktar på att ge nytillträdda chefer en robust grund för att förstå och utveckla sina ledarskapsfärdigheter. Genom teoretiskt lärande, praktiska övningar och reflektion förbereds deltagarna för att framgångsrikt hantera chefsrollen och skapa en positiv arbetsmiljö.

Målet är att rusta dig som ny chef med coachande ledarskapskompetenser och stödja dig i att bygga din chefsplattform. Du kommer att lära dig att skilja mellan coachande och traditionellt ledarskap, bygga förtroendefulla relationer med medarbetare, och stärka din kommunikations- och feedbackförmåga.

Ditt övergripande mål är att stödja dina medarbetare i att sätta och nå sina mål samtidigt som du integrerar coachande ledarskap som en central och hållbar del av din ledarstil och organisationskultur, vilket säkrar din framgång som ny chef.

KOPPLA ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL
Vår kurs fokuserar också på att fördjupa sambandet mellan din nuvarande arbetskontext och dina framtida mål.
Genom praktiskt arbete med färdigheter och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en skräddarsydd plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.
Ditt deltagande och nyförvärvade färdigheter kommer att spela en avgörande roll i att forma positiva förändringar i din verksamhet.

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

Målgrupp: Nytillträdda chefer och ledare som står i början av sin chefskarriär

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter som sträcker sig över 12 till 16 veckor, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs