Att ta projekt i mål

Att ta projekt i mål är en individuell utbildning som ger dig verktygen och kunskapen för att framgångsrikt driva dina projekt från start till mål. 
Genom sex moduler, från introduktion och målsättning till avslutning och efterarbete, får du en djupgående förståelse för projektledningens alla aspekter. Lär dig att hantera tid, övervinna hinder, kommunicera effektivt och hålla motivationen vid liv. Ta kontroll över dina projekt och skapa resultat som imponerar.
Kursen består av sex moduler, var och en på cirka 2 timmar med två veckors mellanrum under en period på 12 veckor. Mellan modulerna finns möjlighet till individuell support från kursledaren för att maximera deltagarnas lärande. Dessutom inkluderas arbetsuppgifter mellan modulerna för att ge dig möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper i verkliga situationer.


Kom med på resan mot framgång idag!

De sex modulerna:

Modul 1: Introduktion och Målsättning
 • Kom igång med en översikt av programmet

 • Utforska utmaningarna med att fullfölja projekt

 • Reflektera över tidigare erfarenheter och hinder

 • Lär dig om GROW-modellen för framgångsrik målsättning

Modul 2: Självmedvetenhet och projektidentifiering
 • Utforska din unika arbetsstil och styrkor

 • Identifiera passande projekt att fokusera på

 • Diskutera vikten av tydliga mål och syften

Modul 3: Planering och tidshantering
 • Skapa en realistisk projektplan

 • Tillämpa strategier för effektiv tidshantering och prioritering

 • Diskutera vikten av realistiska tidsramar och deadlines

Modul 4: Kommunikation och samarbete
 • Betydelsen av effektiv kommunikation med intressenter och teammedlemmar

 • Bygga relationer och främja samarbete inom projektet

 • Öva på att tydligt och konstruktivt kommunicera projektets framsteg och behov

Modul 5: Hantera hinder och utmaningar
 • Identifiera vanliga hinder som du stöter på

 • Utforska olika strategier och tekniker för att hantera och övervinna hinder

 • Diskussion om att vara flexibel och anpassa sig till förändringar under projektets gång

Modul 6: Uppföljning och ansvarstagande
 • Skapa rutiner för regelbunden uppföljning av projektets framsteg

 • Utvärdera resultat och justera planen efter behov

 • Ta ansvar för projektets resultat och konsekvenser

 • Sammanfatta lärdomar för fortsatt utveckling

SYFTET MED PROGRAMMET
 • Syftet med detta ledarskapsprogram är att stödja och utveckla din förmåga att framgångsrikt ta projekt i mål.

 • Genom att tillämpa GROW-modellen kommer du att få verktyg och strategier för att identifiera och övervinna hinder, skapa en effektiv handlingsplan och kontinuerligt följa upp framsteg mot målen.

MÅLET MED PROGRAMMET

Målet med programmet är att du ska kunna förstå utmaningar och framgångsfaktorer, definiera tydliga mål, analysera situationer, skapa handlingsplaner, utvärdera framsteg, mäta framsteg, hantera hinder och motstånd med GROW-modellen, samt främja framtida utveckling genom reflektion och lärande.

Upplägg

PLATS: Online

KURSSTART: Start enligt överenskommelse (individuellt program)

KURSUPPLÄGG: 8 moduler à 60 minuter varannan vecka, totalt 8 timmars utbildning.

MÅLGRUPP: Personer som vill förbättra sin förmåga att slutföra projekt på ett mer effektivt sätt.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

Uppföljning

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.