Specialprogram

Våra Specialprogram är skräddarsydda för att möta specifika behov inom ledarskap och affärsutveckling. Med fokus på praktiska färdigheter erbjuder vi program för att förbättra kundrelationer, ledarskapsfärdigheter utan formell chefsroll samt effektiv projektledning. Med sex moduler som sträcker sig över 12 till 16 veckor, ger vår utbildning en djupgående och långvarig inlärningsupplevelse.
Upptäck våra specialiserade program för att ta din ledarskapskompetens till nästa nivå.


 • Ny som chef

  För chefer som kommer att anta chefspositioner inom organisationen. 6 moduler under 12 - 16 veckor.

 • Leda Utan Att Vara Chef:

  Utbildning för att utveckla ledarskapsfärdigheter även utan formell chefsroll. 6 moduler under 12 - 16 veckor.

 • Coachande försäljning:

  Fokuserar på att förbättra kundinteraktion och relationsbyggande för KAM, säljare och ledare. 6 moduler under 12 - 16 veckor.

 • Att Ta Projekt i Mål:

  Strategier och verktyg för att effektivt slutföra och hantera projekt framgångsrikt. 6 moduler under 12 - 16 veckor.

 • Att leda på distans:

  För ledare och chefer som behöver utveckla sina färdigheter för att leda och hantera distansarbetande team eller projekt. 6 moduler under 12 - 16 veckor.

 • Självledarskap:

  Ett program för att utveckla självledarskapsförmågor och personlig effektivitet. 6 moduler under 12 - 16 veckor.

 • Mentorskap:

  Mentorskapsprogram för kontinuerlig support och löpande samtal för personlig utveckling i ditt ledar -chefskap.

 • Teambuilding:

  Detta program ligger inte under ordinarier program, men kan genomföras vid önskemål. Aktiviteter och träning under en heldag för att stärka teamets samarbete och prestation.