Chefskap Steg 2

Chefskap Steg 2 är en individuell utbildning som vänder sig till dig som redan har genomfört Chefsutbildning Steg 1 eller har motsvarande erfarenhet.

Utforska avancerade koncept och strategier för att ta ditt chef- ledarskap till nästa nivå. Genom sex dynamiska moduler fokuserar vi på att integrera chefs- och ledarrollen, beslutsfattande på ledningsnivå, emotionell intelligens, operativ och delegerande ledarskap, innovation och förändringsledning, samt skapande av en robust plattform för din framtid som chef och ledare. Genom praktiska tillämpningar och interaktiva övningar förbereder vi dig för att navigera genom komplexa utmaningar och maximera din ledarpotential.

Kursen består av sex moduler, var och en på cirka 2 timmar med två veckors mellanrum under en period på 12 - 16 veckor. Mellan modulerna finns möjlighet till individuell support från kursledaren för att maximera deltagarnas lärande. Dessutom inkluderas arbetsuppgifter mellan modulerna för att ge dig möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper i verkliga situationer.

Ta nästa steg i din chef och ledarskapsresa med Chefskap Steg 2.

De 6 modulerna:

Modul 1: Din roll som chef och ledare

I denna modul strävar vi efter att integrera och balansera chefs- och ledarrollen på en avancerad nivå. Vi utforskar inte bara hur din roll påverkar organisatoriska mål utan också hur du kan bli en katalysator för framgång genom att finjustera din förståelse för den dubbla rollen.

Genom reflektion och analys strävar vi efter att fördjupa din insikt i hur du kan skapa en meningsfull och målinriktad inverkan som chef och ledare.

Modul 2: Att fatta beslut

I denna modul dyker vi in i världen av strategiskt beslutsfattande på ledningsnivå. Vi utforskar en mängd olika strategier för att navigera genom komplexa beslutssituationer och ger verktyg för att analysera och hantera dessa scenarier på ett effektivt sätt.

Genom praktiska övningar och fallstudier strävar vi efter att utrusta dig med de nödvändiga färdigheterna för att fatta informerade och strategiska beslut som leder till organisatorisk framgång.

Modul 3: Emotionell intelligens i chefs och ledarskapet

Denna modul fokuserar på betydelsen av emotionell intelligens i din roll som chef och ledare. Vi utforskar principer för emotionell intelligens och ger verktyg för att tillämpa dem i din ledarpraxis.

Genom att utveckla din förmåga att hantera och påverka känslor inom arbetsgruppen strävar vi efter att skapa en miljö där medarbetare känner sig sedda, hörda och motiverade att prestera sitt bästa.

Modul 4: Operativ eller delegerande chef

I denna modul undersöker vi de två huvudstilarna av ledarskap: operativt och delegerande. Vi identifierar situationer där varje strategi är mest effektiv och ger verktyg för att navigera mellan dem på ett målinriktat sätt.

Genom att förstå de olika ledarstilarna strävar vi efter att stärka din förmåga att anpassa ditt ledarskap efter varje unik situation och behov i organisationen.

Modul 5: Innovation och förändringsledarskap

Denna modul är dedikerad åt att utforska innovation och strategier för effektiv förändringsledning. Vi undersöker hur du kan främja en kultur av kontinuerlig förbättring och anpassning för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Genom praktiska verktyg och exempel strävar vi efter att rusta dig med de nödvändiga färdigheterna och insikterna för att driva och hantera förändring på ett framgångsrikt sätt.

Modul 6: Din plattform som chef och ledare i framtiden

I denna avslutande modul integrerar vi teori med praktik för att stärka din plattform som chef och ledare. Vi uppmuntrar dig att reflektera över dina värderingar och hur de påverkar din ledarstil samtidigt som vi hjälper dig att skapa en personlig utvecklingsplan för att fortsätta bygga din plattform.

Genom denna holistiska strategi strävar vi efter att säkerställa att du förblir relevant och effektiv som chef och ledare i en föränderlig och krävande arbetsmiljö.

MÅL OCH SYFTE MED UTBILDNINGEN

Chefsutbildning Steg 2 strävar efter att fördjupa och berika deltagarnas ledarskapskompetenser för att möta utmaningar och möjligheter i komplexa arbetsmiljöer. Genom sex moduler á två timmar fokuserar utbildningen på att utveckla specifika färdigheter och insikter.

Målet med Chefsutbildning Steg 2 är att fördjupa och berika deltagarnas ledarskapskompetenser genom sex moduler á två timmar vardera. Genom att fokusera på avancerade strategier, coachande kommunikation, strategiskt ledarskap vid förändring, målplanering och teamoptimering strävar utbildningen efter att rusta deltagarna med de färdigheter som krävs för framgångsrikt navigera och leda i komplexa arbetsmiljöer. 

KOPPLA ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL
Vår kurs fokuserar också på att fördjupa sambandet mellan din nuvarande arbetskontext och dina framtida mål.
Genom praktiskt arbete med färdigheter och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en skräddarsydd plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.
Ditt deltagande och nyförvärvade färdigheter kommer att spela en avgörande roll i att forma positiva förändringar i din verksamhet.
TESTER

Full Range Leadership: Våra utbildningar fokuserar på Full Range Leadership, en modell för coachande ledarskap som anpassas efter situationen och teamets unika behov. Vi erbjuder ett test för att utforska din position på skalan av olika ledarskapsstilar.

Emotionell Intelligens: Vi erbjuder en test av din Emotionella Intelligens vilket ger dig en övergripande bild av dina emotionella färdigheter och stärker ditt ledarskap på en djupare nivå.

Dessa tester kan utföras antingen före eller under utbildningen, och ger dig möjlighet att förstå och stärka ditt ledarskap på en djupare nivå.

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

Målgrupp: Erfarna chefer och ledare som söker avancerad kompetens och insikter för att optimera sitt ledarskap.

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter som sträcker sig över 12 till 16 veckor, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.