NY SOM CHEF

Målgruppen för "Ny som chef" utbildningen är främst riktad till individer som nyligen har antagit eller kommer att anta chefspositioner inom organisationen. 
Utbildningen är skräddarsydd för dem som önskar bygga en stabil grund för sitt ledarskap och utveckla en coachande ledarstil.
Modulerna

Varje modul sträcker sig över 2 timmar och planeras med cirka två veckors mellanrum. Detta innebär att utbildningen omfattar en period på ungefär 12 veckor.

Lärandet 

Denna uppdelning är utformad för att ge dig som deltagare tillräckligt med tid att fördjupa dig i innehållet och reflektera över det du har lärt dig mellan varje modul.

Stöd & Support

Mellan modulerna finns chansen till individuellt stöd och support från mig som kursledare. Vi fokuserar på korta, effektiva och målinriktade samtal för att maximera ditt lärande.

De 6 modulerna i Ny som chef

Modul 1: Introduktion till Chefsrollen
 • Introduktion till chefsrollen.

 • Förstå grundläggande förväntningar och ansvar.

 • Självreflektion: Dina styrkor och mål

Modul 2: Effektiv Kommunikation
 • Grundläggande kommunikationsverktyg.

 • Bli en bättre lyssnare.

 • Hantera enklare kommunikationsutmaningar.

Modul 3: Konflikthantering och Beslut
 • Hantera små konflikter på arbetsplatsen.

 • Grundläggande beslutsfattande strategier.

 • Övningar och exempel..

Modul 4: Utvecklas som Chef
 • Utforska olika ledarskapsstilar på en grundläggande nivå.

 • Identifiera personliga utvecklingsområden.

 • Skapa en enkel handlingsplan.

Modul 5: Hantera Förändringar
 • Förstå grunderna i förändringsledning.

 • Hur man hanterar enklare förändringar.

 • Kreativa diskussioner.

Modul 6: Stödja Teamet
 • Grundläggande mentorskaps- och coachningsfärdigheter.

 • Bygga goda relationer med teamet.

 • Tillämpa enkla coachningsprinciper.


MÅL OCH SYFTE MED UTBILDNINGEN

Syftet med "Ny som chef" utbildningen är att effektivt stödja nya chefer genom att förse dem med grundläggande färdigheter och insikter som är nödvändiga för en framgångsrik övergång till chefsrollen.

Genom sex moduler strävar utbildningen efter att ge deltagarna en solid förståelse för chefsrollens grundläggande aspekter.

Målen inkluderar att definiera och förstå de inledande ansvar och förväntningar som följer med chefspositionen, tillämpa effektiva kommunikationsverktyg och förbättra lyssningsförmågan. Dessutom fokuserar utbildningen på att utveckla konflikthanteringsstrategier, grundläggande beslutsfattande färdigheter och att främja enkla förändringsledningskoncept.

Genom att inkludera teman som personlig utveckling, ledarskapsstilar och stödja teamet, strävar utbildningen efter att ge deltagarna en holistisk och praktisk förberedelse för deras nya roll som chefer.

KOPPLA ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL
Vår kurs fokuserar också på att fördjupa sambandet mellan din nuvarande arbetskontext och dina framtida mål.
Genom praktiskt arbete med färdigheter och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en skräddarsydd plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.
Ditt deltagande och nyförvärvade färdigheter kommer att spela en avgörande roll i att forma positiva förändringar i din verksamhet.
TESTER

Full Range Leadership: Våra utbildningar fokuserar på Full Range Leadership, en modell för coachande ledarskap som anpassas efter situationen och teamets unika behov. Vi erbjuder ett test för att utforska din position på skalan av olika ledarskapsstilar.

Emotionell Intelligens: Vi erbjuder en test av din Emotionella Intelligens vilket ger dig en övergripande bild av dina emotionella färdigheter och stärker ditt ledarskap på en djupare nivå.

Dessa tester kan utföras antingen före eller under utbildningen, och ger dig möjlighet att förstå och stärka ditt ledarskap på en djupare nivå.

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

Målgrupp: Målgruppen för "Ny som chef" utbildningen är främst riktad till individer som nyligen har antagit eller kommer att anta chefspositioner inom organisationen.

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter varannan vecka, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.