Ny som chef

Ny som chef  är en individuell utbildning som främst är riktad till dig som nyligen har antagit eller kommer att anta en chefsposition inom ditt företag eller organisation.

Ny som chef är en heltäckande utbildning som vägleder dig som ny eller blivande chef genom sex moduler för att bygga upp dina färdigheter och kompetens. Du introduceras till chefsrollen och dess grundläggande förväntningar och ansvar. Du får också möjlighet till självreflektion för att identifiera dina egna styrkor och mål.

Genom moduler om effektiv kommunikation och konflikthantering lär du dig viktiga verktyg för att hantera både interna och externa relationer på arbetsplatsen. Du utvecklar även strategier för beslutsfattande och konflikthantering.

Kursen består av sex moduler, var och en på cirka 2 timmar med två veckors mellanrum under en period på 12 veckor. Mellan modulerna finns möjlighet till individuell support från kursledaren för att maximera deltagarnas lärande. Dessutom inkluderas arbetsuppgifter mellan modulerna för att ge dig möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper i verkliga situationer.

Starta din ledarskapsresa - kontakta oss redan idag!

De 6 modulerna i Ny som chef

Modul 1: Introduktion till Chefsrollen
 • Introduktion till chefsrollen.

 • Förstå grundläggande förväntningar och ansvar.

 • Självreflektion: Dina styrkor och mål

Modul 2: Effektiv Kommunikation
 • Grundläggande kommunikationsverktyg.

 • Bli en bättre lyssnare.

 • Hantera enklare kommunikationsutmaningar.

Modul 3: Konflikthantering och Beslut
 • Hantera små konflikter på arbetsplatsen.

 • Grundläggande beslutsfattande strategier.

 • Övningar och exempel..

Modul 4: Utvecklas som Chef
 • Utforska olika ledarskapsstilar på en grundläggande nivå.

 • Identifiera personliga utvecklingsområden.

 • Skapa en enkel handlingsplan.

Modul 5: Hantera Förändringar
 • Förstå grunderna i förändringsledning.

 • Hur man hanterar enklare förändringar.

 • Kreativa diskussioner.

Modul 6: Stödja Teamet
 • Grundläggande mentorskaps- och coachningsfärdigheter.

 • Bygga goda relationer med teamet.

 • Tillämpa enkla coachningsprinciper.


MÅL OCH SYFTE MED UTBILDNINGEN

Syftet med "Ny som chef" utbildningen är att effektivt stödja nya chefer genom att förse dem med grundläggande färdigheter och insikter som är nödvändiga för en framgångsrik övergång till chefsrollen.

Genom sex moduler strävar utbildningen efter att ge deltagarna en solid förståelse för chefsrollens grundläggande aspekter.

Målen inkluderar att definiera och förstå de inledande ansvar och förväntningar som följer med chefspositionen, tillämpa effektiva kommunikationsverktyg och förbättra lyssningsförmågan. Dessutom fokuserar utbildningen på att utveckla konflikthanteringsstrategier, grundläggande beslutsfattande färdigheter och att främja enkla förändringsledningskoncept.

Genom att inkludera teman som personlig utveckling, ledarskapsstilar och stödja teamet, strävar utbildningen efter att ge deltagarna en holistisk och praktisk förberedelse för deras nya roll som chefer.

KOPPLA ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL
Vår kurs fokuserar också på att fördjupa sambandet mellan din nuvarande arbetskontext och dina framtida mål.
Genom praktiskt arbete med färdigheter och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en skräddarsydd plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.
Ditt deltagande och nyförvärvade färdigheter kommer att spela en avgörande roll i att forma positiva förändringar i din verksamhet.
TESTER

Full Range Leadership: Våra utbildningar fokuserar på Full Range Leadership, en modell för coachande ledarskap som anpassas efter situationen och teamets unika behov. Vi erbjuder ett test för att utforska din position på skalan av olika ledarskapsstilar.

Emotionell Intelligens: Vi erbjuder en test av din Emotionella Intelligens vilket ger dig en övergripande bild av dina emotionella färdigheter och stärker ditt ledarskap på en djupare nivå.

Dessa tester kan utföras antingen före eller under utbildningen, och ger dig möjlighet att förstå och stärka ditt ledarskap på en djupare nivå.

UPPLÄGG

PLATS: Online eller fysiskt möte

KURSSTART: Flexibel start enligt överenskommelse

Målgrupp: Målgruppen för "Ny som chef" utbildningen är främst riktad till individer som nyligen har antagit eller kommer att anta chefspositioner inom organisationen.

KURSUPPLÄGG: Individuellt program 6 moduler à 120 minuter varannan vecka, totalt 12 timmars utbildning.

KRAV: Inga förkunskaper krävs

INTYG: Intyg efter genomförd och godkänd kurs

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en unik och omfattande utbildningsupplevelse. Vår kurs innefattar inte bara undervisning utan du har även möjlighet till individuellt stöd och support från mig mellan modulerna med korta, effektiva och målinriktade samtal, allt för att maximera ditt lärande.

Efter avslutad kurs fortsätter vårt engagemang i din framgång. Du har möjlighet till ett uppföljningssamtal efter 3-4 månader för att säkerställa att du inte bara har förvärvat kunskapen utan också integrerat den i din vardag som en coachande ledare.