Beinfront AB

COACHING
hitta din inre kompass och ta kontroll över ditt liv och din karriär.


Upptäck dina styrkor och din potential och lär dig att använda dem på ett effektivt sätt för att nå dina mål.

Forskning har visat att coaching kan ha en positiv inverkan på individens självkänsla, prestation och hälsa. En studie genomförd av International Coach Federation visade att personer som deltog i coaching upplevde en förbättring av självkänsla, självmedvetenhet och personlig effektivitet. Coaching kan också hjälpa till att hantera stress och förbättra den fysiska hälsan genom att minska stressnivåerna och öka känslan av välbefinnande.

I coachingprocessen arbetar du tillsammans med en kvalificerad coach för att identifiera dina mål och skapa en plan för att uppnå dem. Din coach hjälper dig att identifiera dina styrkor och svagheter och ger feedback för att hjälpa dig att förbättra din prestation. Genom att arbeta med din inre kompass kan du också lära dig att fatta bättre beslut och göra val som stämmer överens med dina värderingar och mål.

Coaching är en användbar metod för personlig och professionell utveckling. Genom att arbeta med en coach kan man öka självmedvetenheten, utveckla nya färdigheter och uppnå mål på ett effektivare sätt. Coaching kan också ge stöd och motivation för att ta itu med utmaningar och svårigheter.

Här är några exempel på svenska ledare som är kända för sitt coachande ledarskap
 • Anita Roddick - Grundaren av The Body Shop var känd för sitt coachande ledarskap och sin vilja att ge anställda stora befogenheter och förtroende.

 • Jan Carlzon - Under sin tid som VD på SAS var Jan Carlzon känd för sitt coachande ledarskap och för att ha omformat företaget genom att ge anställda mer ansvar och befogenheter.

 • Rune Andersson - Grundaren av Mellby Gård är känd för sin coachande ledarskapsstil och för att ha skapat en företagskultur där anställda är motiverade att växa och utvecklas.

 • Anders Bouvin - Som VD på Handelsbanken är Anders Bouvin känd för sitt coachande ledarskap och för att ha skapat en företagskultur där anställda har stort ansvar och befogenheter att fatta beslut.

 • Charlotte Kalla - Som en av Sveriges mest framgångsrika längdskidåkare har Charlotte Kalla visat på ett coachande ledarskap genom att ständigt jobba för att utveckla sig själv och sina lagkamrater.

 • Fredrik Palmstierna - Som VD på Wise Group är Fredrik känd för sitt coachande ledarskap och för att ha skapat en företagskultur där anställda får utveckla sin potential och ta stort ansvar.

 • Annika Falkengren - Under sin tid som VD på SEB var Annika känd för sitt coachande ledarskap och för att ha skapat en företagskultur där anställda uppmuntras att ta initiativ och tänka utanför boxen.

 • Christina Stenbeck - Som grundare och ordförande i Kinnevik har Christina visat på ett coachande ledarskap genom att ge anställda stort ansvar och frihet att fatta beslut och utforska nya idéer.

 • Martin Lorentzon - Som medgrundare av Spotify har Martin visat på ett coachande ledarskap genom att skapa en företagskultur där anställda uppmuntras att ta initiativ och utforska nya idéer.

 • Mia Brunell Livfors - Som VD på Axel Johnson är Mia känd för sitt coachande ledarskap och för att ha skapat en företagskultur där anställda uppmuntras att ta ansvar och ta initiativ till förändring.

Här är några exempel på svenska och utländska företag som arbetar med coachande ledarskap 
 • IKEA har länge haft en ledarskapsfilosofi som bygger på coachning och stöttning av medarbetare för att utveckla deras potential. De tror på en inkluderande kultur och en platt organisation där varje medarbetare uppmuntras att ta ansvar för sitt arbete.

 • Handelsbanken är känt för sitt decentraliserade ledarskap och sin förmåga att skapa en företagskultur där anställda har stort ansvar och befogenheter att fatta beslut. Ledarskapet bygger på coachning, stöttning och utveckling av medarbetare.

 • Spotify har en coachande ledarskapsfilosofi som bygger på att ge anställda stort ansvar och frihet att utforska nya idéer och ta initiativ. De tror på att skapa en inkluderande kultur där medarbetare stöttar varandra för att nå gemensamma mål.

 • Scania har en stark kultur av coachande ledarskap som bygger på att utveckla medarbetarnas potential och uppmuntra dem att ta ansvar för sitt arbete. De tror på en platt organisation och en inkluderande kultur där alla känner sig delaktiga.

 • SEB har en ledarskapsfilosofi som bygger på att skapa en kultur av öppenhet och samarbete, där coachning och stöttning av medarbetare är centrala delar. De tror på att utveckla medarbetarnas kompetenser och förmågor för att skapa en stark och motiverad organisation.

 • Google har en coachande ledarskapsfilosofi som bygger på att utveckla medarbetarnas potential genom att ge dem frihet och flexibilitet att utforska nya idéer och ta initiativ. De tror på en platt organisation och en inkluderande kultur där varje medarbetare uppmuntras att ta ansvar för sitt arbete.

 • Microsoft har en ledarskapsfilosofi som bygger på coachning, stöttning och utveckling av medarbetare. De tror på att skapa en inkluderande kultur där medarbetare känner sig delaktiga och motiverade att bidra till företagets framgång

 • Apple har en ledarskapsfilosofi som bygger på att skapa en inkluderande kultur där medarbetare känner sig delaktiga och motiverade att bidra till företagets framgång. De tror på att utveckla medarbetarnas kompetenser och förmågor för att skapa en stark och innovativ organisation.

 • Coca-Cola är ett företag som fokuserar på att utveckla en kultur av öppenhet och samarbete, där ledare och medarbetare arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. De tror på att utveckla ledarskapet genom att erbjuda utbildning och stöttning för ledare och genom att uppmuntra till coachning och feedback inom organisationen. Coca-Cola har också ett program som heter "Leadership Excellence Acceleration Program" (LEAP) som syftar till att utveckla framtida ledare inom organisationen genom coachning och mentorskap.

Positiva effekter av coaching för organisationer och företag

Forskning har visat att coaching kan ha en positiv inverkan på organisationer och företag på flera sätt. En studie publicerad i Harvard Business Review visade att företag som investerade i coaching för sina anställda ökade sin produktivitet och lönsamhet. Detta beror på att coaching hjälper till att förbättra kommunikationen, samarbetet och ledarskapsförmågan inom organisationen. Dessutom hjälper coaching till att öka medarbetarnas självmedvetenhet och självförtroende, vilket leder till ökad motivation och prestation.

För att dra nytta av coaching är det viktigt att hitta en kvalificerad och erfaren coach som har en djup förståelse för dina mål och behov. Detta säkerställer att coachingen är skräddarsydd efter dina specifika behov och att du får ut det mesta av din coachingupplevelse. Under coachingprocessen är det också viktigt att vara öppen och ärlig så att coachen kan hjälpa dig att identifiera dina utmaningar och utvecklingsområden.

En annan viktig faktor för att dra nytta av coaching är att sätta realistiska mål och arbeta stegvis mot dem. Genom att bryta ner stora mål i mindre, hanterbara delar blir det lättare att uppnå dem. Detta hjälper dig också att behålla motivationen och fokusera på din framsteg, vilket i sin tur ökar sannolikheten att du når dina mål.

Det är också viktigt att ha tålamod och inte förvänta sig omedelbara resultat. Coaching är en process som tar tid och kräver engagemang och ansträngning. För att få ut det mesta av coachingupplevelsen är det viktigt att vara tålmodig och tillåta dig själv att utvecklas gradvis över tid.

Slutligen, är det viktigt att fortsätta att använda de färdigheter och tekniker som du har lärt dig genom coaching även efter att coachingprocessen har avslutats. Genom att fortsätta att använda dessa färdigheter kan du fortsätta att utvecklas och uppnå dina mål på ett effektivt sätt. Sammantaget kan coaching vara en värdefull investering i din personliga och professionella utveckling och hjälpa dig att nå dina mål på ett effektivt och hållbart sätt.