Stärk ledningsgruppen

Här hittar du all information om utbildningen.

Vi hälsar er som ledningsgrupp välkomna till en utbildning som är skräddarsydd för att stärka era specifika ledarskapsfärdigheter. Under denna kurs kommer ni att fördjupa er i konceptet coachande ledarskap och dess tillämpning på ledningsnivå.

Genom att utforska och förstå de överlägsna fördelarna som detta tillvägagångssätt erbjuder i jämförelse med traditionellt ledarskap kommer ni att utrustas med verktyg för att skapa en coachande kultur inom er organisation. Denna kurs är utformad för att erbjuda er som ledningsgrupp de nödvändiga insikterna och färdigheterna för att framgångsrikt leda ert team och organisation mot nya höjder.

Praktiska färdigheter

Denna utbildning ger ledningsgruppen praktiska färdigheter i coachande ledarskap, vilket stärker deras förmåga att guida och stödja teamet på ett effektivt sätt.

Förbättrad kommunikation

Ledningsgruppen kommer att utveckla kommunikationsfärdigheter som främjar öppen och stödjande dialog inom teamet, vilket leder till bättre samarbete och prestation.

Planering och utvärdering

Genom utbildningen kommer ledningsgruppen att kunna utforma och genomföra en effektiv plan för att införa coachande ledarskap i organisationen. 

SYFTET MED UTBILDNINGEN
 •  Att utbilda deltagarna i coachande ledarskap och dess tillämpning på ledningsnivå.

 • Utbildningen är utformad för att ge deltagarna en förståelse för vad coachande ledarskap är och vilka fördelar det har jämfört med traditionellt ledarskap.

 • Utbildningen syftar också till att utveckla deltagarnas förmåga att använda coachande ledarskap i praktiken och att skapa en coachande kultur i organisationen.

MÅLET MED UTBILDNINGEN
 • Att förstå vad coachande ledarskap är och vilka fördelar det har jämfört med traditionellt ledarskap.

 • Att kunna använda coachande ledarskap i praktiken, inklusive i rekryteringsprocessen, vid prestationsbedömningar och i förändringsprocesser.

 • Att utveckla sin kommunikationsförmåga inom coachande ledarskap.

 • Att att utveckla sin förmåga att ge och ta emot feedback.

 • Att kunna skapa en plan för implementering av coachande ledarskap i organisationen och att mäta och utvärdera dess effektivitet.

KOPPLA ARBETET TILL FRAMTIDA MÅL
Vår kurs fokuserar också på att fördjupa sambandet mellan ledningsgruppens nuvarande arbetskontext och framtida mål.
Genom praktiskt arbete med färdigheter och strategier kommer vi att hjälpa dig att skapa en skräddarsydd plan för din organisations eller affärs fortsatta utveckling.

UPPLÄGG

PLATS: På plats hos kund

KURSSTART: Enligt överenskommelse

KURSLÄNGDDen totala utbildningen sträcker sig över 4 dagar, varje dag på 5 timmar, eller enligt överenskommelse.

De första två dagarna genomförs sammanhängande, följt av ytterligare två dagar ungefär 2 månader senare. Totalt omfattar utbildningen 20 timmar.

MÅLGRUPP: Chefer i ledningsgrupper

KRAV: Inga specifika krav

SUPPORT & UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att erbjuda en heltäckande och stödjande utbildningsupplevelse. Vårt program går utöver undervisning och inkluderar också dedikerat stöd och uppföljning.

Våra supporttjänster omfattar:

Individuell coachning: Vi erbjuder individuell coachning till varje deltagare. Det innebär regelbundna möten där vi diskuterar deras framsteg och utmaningar, och ger personlig vägledning för att säkerställa att de kan tillämpa sina nya färdigheter effektivt.

Gruppuppföljning: Vi organiserar regelbundna möten med hela ledningsgruppen för att diskutera hur de tillämpar sina nya kunskaper och färdigheter i sina dagliga arbetsuppgifter. Dessa möten främjar erfarenhetsutbyte och samarbete mellan deltagarna.

Observera att extra kostnader kan tillkomma för dessa support- och uppföljningstjänster.

VAD KOSTAR DET?

INVESTERING: 60 000 kr (exkl. moms)

BETALNING: Kostnaden faktureras 30 dagar innan utbildningsstart eller enligt överenskommelse.

EXTRA TIMMAR: Timmar som enligt överenskommelse tillkommer utöver standardprogrammet kommer att debiteras separat enligt överenskommelse.

SÄRSKILD SUPPORT & UPPFÖLJNING: Eventuell support och uppföljning debiteras separat enligt överenskommelse.


De första 2 dagarna

DAG 1

Förmiddag (09:00 - 11:30):

 • Introduktion till coachande ledarskap

 • Grundläggande begrepp och principer

Eftermiddag (13:00 - 15:30):

 • Kommunikation och feedback i ett coachande sammanhang

 • Praktiska övningar och diskussioner

DAG 2

Förmiddag (09:00 - 11:30):

 • Coaching som verktyg för personlig utveckling

 • Reflektion och självutvärdering

Eftermiddag (13:00 - 15:30):

 • Användning av coachande ledarskap i team och organisation

 • Fallstudier och grupparbeten

Ca 2 månader senare

DAG 3

Förmiddag (09:00 - 11:30):

 • Uppföljning och erfarenhetsutbyte från deltagarna

 • Problemlösning och hantering av utmaningar

Eftermiddag (13:00 - 15:30):

 • Fortsatt träning och övning av coachande tekniker

 • Utvärdering av utbildningen så långt

DAG 4

Förmiddag (09:00 - 11:30):

 • Avancerade coachande ledarskapsstrategier

 • Utveckling av en personlig coachingsplan

Eftermiddag (13:00 - 15:30):

 • Presentation och diskussion av coachingsplanerna

 • Avslutning och utvärdering av hela utbildningen